Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12

Bài 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai?

Trả lời:

Dựa vào kết quả lai phân tích hoặc ở đời F ta có thể biết được hai gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể nếu tỉ lệ kiểu hình ớ lai phân tích là 1: 1: 1. ] hoặc ở F là 9: 3: 3: 1.

Bài 4. Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất. ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Trả lời:

Không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng, vì số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn (223 X 223 = 2ib kiểu hợp từ khác nhau.

Bài 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về …

A. sự phân li độc lâp của các tính trạng.

B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3:3: 1.

C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân

Trả lời: D

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
I. Các câu hỏi trong bài Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU  HIỆN CỦA GENI. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Trả lời: Sự tương tác giữa các gen không mâu ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
      DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂNI. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính- Trên NST giới tính ngoài các gen qui ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12
Bài 4. Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định? Trả ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Sách và tư liệu
Dòng điện xoay chiều_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Dòng điện xoay chiều_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Tổng hợp các câu hỏi chương Dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học – Cao đẳng từ năm ...
Xả Hơi – Đắc Nhân Tâm
No img
Xả HơiNhiều Người mắc cái tật nói nhiều quá, khi muốn kẻ khác tin theo mình. Nhất Là những người ...
SỰ QUÁI ĐẢN CỦA CÔNG CUỘC KHAI HOÁ
No img
SỰ QUÁI ĐẢN CỦA CÔNG CUỘC KHAI HOÁTrong mọi bài diễn văn, trong mọi bản báo cáo, ồ mọi nơi, ...
PRONUNCIATION – UNIT 11 – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
PRONUNCIATION – UNIT 11 – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
 II.            PRONUNCIATION Choose the words that has the underlined part pronounced differently from that of the others.1.     a. exhaust               ...