Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

I. Các câu hỏi trong bài

Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp nhân tố di truyền (alen) quy định cho một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có một nhân tố?

Trả lời:

Nhờ phương pháp độc đáo là phân tích cơ thể lai, ông đã tìm ra quy luật di truyền các cập tính trạng.

II. Trả lởi các câu hỏi cuối bài

1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E. Tất cả các điều kiện nêu trên.

Trả lời: E

2. Nếu các alen cùa cùng một gen không có quan hệ trội – lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li cùa Menđen có còn đúng hay không?

Trả lời:

Vẫn đúng. Vì quy luật phân li cùa Menđen chi sự phân li cùa các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12
Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Trả lời: Nói cô ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
      DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂNI. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính- Trên NST giới tính ngoài các gen qui ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12
Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? Trả lời: Các gen quy định tính trạng này nằm ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
 Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?Trả lời:Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Sách và tư liệu
Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán 2015 – 2016 – THPT Kim Liên – Hà Nội
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...
Đề thi Lý, thpt 2014
Đề thi Lý, thpt 2014
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook – nhanthanhcs1@gmail.com
Đề & Đa kt kì 1 Lý 12 – THPT Nhân Chính – 2015
Đề & Đa kt kì 1 Lý 12 – THPT Nhân Chính – 2015
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH Mã đề 485 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC ...
Phong trào công nhân
No img
PHONG TRÀO CÔNG NHÂNTheo những số liệu thông kê cuốĩ cùng thì sô lượng những người vô sản ồ Trung ...