Loading...

Phóng xạ – Định luật phóng xạ. L12.C7.P2

Phóng xạ

Kiến thức cần có

– Hiện tượng phóng xạ? Các loại tia phóng xạ, bản chất và tính chất các loại tia phóng xạ?

– Định luật phóng xạ, độ phóng xạ?

– Đồng vị phóng xạ và các ứng dụng?

Nội dung

Hiện tượng phóng xạ

* Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t

            ,

: Hằng số phóng xạ.

Số nguyên tử có trong m (g) lượng chất:

Chú ý:

Nếu  nguyên thì áp dụng công thức: ;

Nếu  là số thập phân thì áp dụng công thức: ;

Khi t thì áp dụng công thức gần đúng:

: Số hạt nhân, khối lượng ban đầu chất phóng xạ

N, m: Số hạt nhân, khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t

T: Chu kỳ bán rã

* Số hạt nguyên tử bị phân rã bằng số hạt nhân con được tạo thành và bằng số hạt (a hoặc e hoặc e+) được tạo thành:

             

Trong đó: N0, m0 là số nguyên tử, khối lượng chất phóng xạ ban đầu

                 T là chu kỳ bán rã

                  là hằng số phóng xạ

                 l và T không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên trong của chất phóng xạ.

BÀI TẬP MINH HỌA

Bài 1. Chất phóng xạ pôlôni  có chu kì bán rã là 140 ngày đêm. Giả sử ban đầu mẫu chất phóng xạ có 2,1 mg. Sau 280 ngày đêm

a/ Số nguyên tử pôlôni còn lại và số nguyên tử đã bị phân rã là bao nhiêu?

b/ Độ phóng xạ của lượng pôlôni còn lại là bao nhiêu Curie?

BÀI GIẢI

a/ Số nguyên tử pôlôni ban đầu là:  hạt

Số nguyên tử pôlôni còn lại:  hạt

Số nguyên tử đã bị phân rã là:  hạt

b/ Độ phóng xạ ban đầu của pôlôni là:

Độ phóng xạ của lượng pôlôni còn lại là:

Đs: a. N = 1,505.1018, ΔN = 4,5.1018 hạt; b. 2,3Ci

Bài 2. Chất phóng xạ  có chu  kì bán rã là 4,5.109 năm, phóng ra tia α và biến đổi thành hạt nhân Thôri. Ban đầu trong mẫu chất có 23,8g urani, hỏi sau thời gian 9.109năm có bao nhiêu gam Thôri được tạo thành.

BÀI GIẢI

Phương trình phóng xạ:

Số nguyên tử Urani đã bị phân rã là:

hạt

Có bao nhiêu hạt bị phân rã thì có bấy nhiêu hạt tạo thành:

Khối lượng Thôri được tạo thành là:

                                                                                                            Đs: m = 17,55g..

Bài 3. Một mảnh gỗ cổ có độ phóng xạ của C14 là 3phân rã/phút. Một lượng gỗ mới tương đương cho thấy tốc độ đếm xung là 14xung/phút. Biết rằng chu kì bán rã của cacbon là 5568 năm, hãy tính tuổi của mảnh gỗ cổ.          

BÀI GIẢI

Ta có:  phân rã/phút

H0 = 14 xung/phút = 14 phân rã/phút

 năm

                                                                                                            Đs:t = 12374năm.

Bài 4. Chất phóng xạ Na24 phóng ra tia β có chu kì bán rã là T = 15h. Tại thời điểm ban đầu t = 0, mẫu Na là nguyên chất. Tại thời điểm t người ta thấy tỷ số khối lượng hạt nhân được tạo thành trong quá trình phóng xạ và khối lượng của Na là 0,75. Tìm tuổi của mẫu Na.         

BÀI GIẢI

Khối lượng hạt nhân được tạo thành là:

               

Do phóng xạ β  nên A= A’: mtt =

Tại thời điểm t          : tỷ số khối lượng hạt nhân được tạo thành trong quá trình phóng xạ và khối lượng của Na là 0,75:

                     

Đs: 12,11h

  Bài tập trắc nghiệm

 • (1)

  Chọn câu sai khi nói về tia anpha:

  tính đâm xuyên yếu

  khả năng ion hóa chất khí

  Có vận tốc xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng  

  Mang điện tích dương +2e             

 • (2)

  Chọn câu đúng. Trong phóng xạ γ hạt nhân con:

  Tiến hai ô trong bảng phân loại tuần hoàn.

  Lùi một ô trong bảng phân loại tuần hoàn.

  Tiến một ô trong bảng phân loại tuần hoàn.

  Không thay đổi vị trí trong bảng tuần hoàn.

 • (3)

  Trong phóng xạ b thì hạt nhân con:      

  Tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

  Lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn         

  Lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn          

  Tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn                                    

 • (4)

  Chọn câu sai:

  Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư

  Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần chín

  Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tư

  Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tám

 • (5)

  Hạt nhân  phóng xạ phát ra hạt α, phương trình phóng xạ là:

  .

         

      

    

 • (6)

  Hạt nhân  sau khi phát ra bức xạ α và β thì cho đồng vị bền của chì . Số hạt α và β phát ra là

  8 hạt α và 10 hạt β+

  4 hạt α và 10 hạt β

  8 hạt α và 6 hạt β

  4 hạt α và 6 hạt β    

 • (7)

  Đồng vị Pôlôni  là chất phóng xạ α, chu kì bán rã là 138 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 2mg Po là:

  3,33.1011 Bq

  2,879.1016 Bq           

  3,33.1014 Bq

  2,879.1019 Bq           

 • (8)

  Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 tỉ năm. Sau một tỉ năm tỉ số giữa hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là:

  0,400

  0,758                                  

  0,242 

  0,177    

 • (9)

  Chất Iốt phóng xạ I131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:

  2,04g    

  0,19g 

  1,09g

  0,78g

 • (10)

  Co50 có chu kỳ bán rã 5,33 năm. Độ phóng xạ ban đầu của 1kg chất đó là:

  1,57.1024 Bq   

  4,0.1024 Bq

  4,96.1016 Bq

  3,2. 1016 Bq   

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Sách và tư liệu
CHÁNH CƯƠNG VẮN TAT CỦA ĐẢNG
CHÁNH CƯƠNG VẮN TAT CỦA ĐẢNG
CHÁNH CƯƠNG VẮN TAT CỦA ĐẢNGTư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ...
DƯỚI CUỘC ‘ KHAI HOÁ CAO CẢ”
No img
DƯỚI CUỘC ' KHAI HOÁ CAO CẢ"Ông Anbe Xarô đã tuyên bô" vối nhóm thuộc địa trong Hạ nghị viện ...
UNIT 7 – TEST 1 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
UNIT 7 – TEST 1 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
 UNIT 7                                      TEST 1I.              PRONUNCIATIONChoose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.1.     a. limit                    ...
LỜI GIỚI THIỆU BỘ HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP
No img
LỜI GIỚI THIỆU BỘ HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPNgày 22-12-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ...