Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. L12.C7.P1
Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. L12.C7.P1
Cấu tạo hạt nhân nguyên tửKiến thức-         Hạt nhân cấu tạo từ những hạt gì? Chỉ số khối lượng, điện tích của từng loại hạt?-         Cách kí hiệu hạt nhân? Đồng vị là gì? Đồng vị phóng xạ là gì?-         ...
Chuyên mụcHạt nhân nguyên tử
Phóng xạ – Định luật phóng xạ. L12.C7.P2
Phóng xạ – Định luật phóng xạ. L12.C7.P2
Phóng xạKiến thức cần có- Hiện tượng phóng xạ? Các loại tia phóng xạ, bản chất và tính chất các loại tia phóng xạ? - Định luật phóng xạ, độ phóng xạ?- Đồng vị phóng xạ và các ứng dụng?Nội ...
Chuyên mụcHạt nhân nguyên tử
Phản ứng hạt nhân. L12.C7.P3
Phản ứng hạt nhân. L12.C7.P3
Phản ứng hạt nhânKiến thức cơ bản-         Phản ứng hạt nhân là gì? -         Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn gì? -         Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân? Phản ứng tự nhiên ...
Chuyên mụcHạt nhân nguyên tử
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạch. L12.C7.P4
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạch. L12.C7.P4
Phản ứng phân hạnh & phản ứng nhiệt hạchKiến thức ghi nhớPhản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là những phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Chúng có những đặc điểm khác nhau cơ bản sau:Loại ...
Chuyên mụcHạt nhân nguyên tử