Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi. Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Trả lời:

Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm.

Nói đi đôi với làm, trước hết là sự nêu gương tốt Sự tiêu gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, lãnh đạo với nhân viên… Đảng viên phải nêu gương trước quần chúng. Người nói: ‘Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến.

Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Hai là, xây đi đôi với chống.

Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với những yêu cầu của đạo đức mới. Xây đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây.

 Xây dựng đạo đức mới trước hết phải đẩy mạnh việc giáo dục, từ trong gia đình đến nhà trường, tập thể và toàn xã hội. Những phẩm chất chung nhất phải được cụ thể hóa sát hợp với từng tầng lớp, đối tượng. Trong các bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã nêu rất cụ thể các phẩm chất đạo đức cơ bản đổi với từng giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và nhóm xã hội.

Trong giáo dục, vấn đề quan trọng là phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh trong mỗi người, để mỗi người nhận thức được và tự giác thực hiện. Trong đấu tranh chống lại cái tiêu cực, lạc hậu phải phát hiện sớm phải chú ý phòng ngừa, ngăn chặn.

Để xây và chống cần phát huy vai trò của dư luận xã hội, tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu. Người đã phát động cuộc thi đua “3 xây. 3 chống”, viết sách “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống.

Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[1]. Người dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[2].

Trong rèn luyện đạo đức, Hồ Chí Minh coi tự rèn luyện có vai trò rất quan trọng. Người khẳng định, đã là người thì ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cùng có thiện, có ác ở trong mình. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào con người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc, thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu. cái ác để khắc phục. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ của mình, trong như trong sinh hoạt cộng đồng. Không thể là chiến sĩ thi đua ở nơi công tác khi về nhà lại mắng vợ chửi đời, đánh con. Những người như thế không phải là người có đạo đức cách mạng.

 

 

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự
Câu hỏi. Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự?  Trả lời: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có thể khái quát thành những nội dung chủ yếu ...
Chuyên mụcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới
Câu hỏi. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới? Trả lời: Sự khác nhau giữa nền văn hoá mới Việt Nam với nền văn hoá ...
Chuyên mụcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
a) Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng. ...
Chuyên mụcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng
 Câu hỏi. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạngTrả lời:Nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trang đầu của tác ...
Chuyên mụcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của nền văn hóa mới
Câu hỏi. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của nền văn hóa mới? Trả lời: Từ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể thấy văn hoá có ba chức ...
Chuyên mụcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
Sách và tư liệu
Đông dương và Thái bình dương
No img
ĐÔNG DƯƠNG VÀ THÁI BÌNH DƯƠNGLò lửa của cuộc chiến tranh thế giới sắp tới - Nước Pháp muôn khai ...
Đề thi thử môn Toán – THPT Phan Thúc Trực – Nghệ An
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...
“VI HÀNH” (Trích “Những bức thư gửi cô em họ” do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam)
No img
"VI HÀNH"(Trích "Những bức thư gửi cô em họ" do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam)Hắn đấy!Đâu phải!Đúng ...