Kiến thức cấp học THPT, thi Đại học tại Việt Nam và tiếng Nga cơ sở cho người học nghe nói tiếng Nga.