Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

no img nhan thanh
Hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ…Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương? Khi ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Phân tích đoạn thơ để thấy tình cảm của Chế lan Viên với nhân dân: Con gặp lại nhân dân …con nhớ mãi ơn nuôi.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ  Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
Hoàn cảnh đặc biệt đó đã làm nảy sinh trong giới văn nghệ sĩ một ý thức nghệ thuật gắn liền với công cuộc xây dựng cuộc sống mới của nhân dân, tự nguyện đi ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Hãy phân tích khổ thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? … Khi lòng ta đã hóa những con tàu.
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? ......  Khi lòng ta đã hóa những con tàu Không phải ngẫu nhiên Chế Lan Viên đã lấy hai câu thơ trên đề ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu”của Chế Lan Viên: \”… Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ … Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương\”
Chế Lan Viên (1920-1989) là nhà thơ giàu tài năng và sáng tạo. Hơn một nửa thế kỉ làm thơ, cảm hứng thơ của ông dào dạt như một dòng sông vỗ sóng. Từ ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
Hoàn cảnh đặc biệt đó đã làm nảy sinh trong giới văn nghệ sĩ một ý thức nghệ thuật gắn liền với công cuộc xây dựng cuộc sống mới của nhân dân, tự nguyện đi ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Hãy phân tích khổ thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? … Khi lòng ta đã hóa những con tàu.
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? ......  Khi lòng ta đã hóa những con tàu Không phải ngẫu nhiên Chế Lan Viên đã lấy hai câu thơ trên đề ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Tìm hiểu về cuộc đời và phong cách thơ Chế Lan Viên
 I. Chế Lan Viên: “Từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui", có thể tóm tắt nội dung tập thơ Ánh sáng và phù sa (1960), tập thơ thứ hai của Chế Lan ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Phân tích đoạn thơ để thấy tình cảm của Chế lan Viên với nhân dân: Con gặp lại nhân dân …con nhớ mãi ơn nuôi.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ  Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Bình giảng khổ thơ sau đây trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con gặp lại nhân dân …gặp cánh tay đưa.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ…Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương? Khi ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu”của Chế Lan Viên: \”… Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ … Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương\”
Chế Lan Viên (1920-1989) là nhà thơ giàu tài năng và sáng tạo. Hơn một nửa thế kỉ làm thơ, cảm hứng thơ của ông dào dạt như một dòng sông vỗ sóng. Từ ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: \”Nhớ bản sương giăng … đất đã hóa tâm hồn\”
Tiếng hát con tàu là một trong những thành công tiêu biểu cho phong cách thơ Chế Lan Viên: phong cách triết luận - tâm tình. Đó là lúc nhà thơ vừa dồi dào ...
Chuyên mụcTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên