Thuốc - Lỗ Tấn

no img nhan thanh
Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn
 Chương II: Vợ chồng Hoa Thuyên cho bé Thuyên ăn thuốc. Thằng bé thật tiều tuỵ, đáng thương. Vợ chồng Hoa Thuyên đặt hết niềm tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của phương thuốc này.- ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích hình ảnh Đường mòn và Vòng hoa trong Thuốc của Lỗ tấn
 Nghĩa địa người chết chém phía bên trái nghĩa địa người nghèo phía bên phải .Con đường mòn là biểu tượng cho một tập quán xấu đã trở thành thói quen. Là cái ranh giới ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn
-Tầng nghĩa thứ nhất của Thuốc là nghĩa tường minh , chỉ phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người . Đây là một phương thuốc mê tín lạc hậu tương ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” Lỗ Tấn
-Tầng nghĩa thứ nhất của Thuốc là nghĩa tường minh , chỉ phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người . Đây là một phương thuốc mê tín lạc hậu tương ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích Những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn
Với kết cấu bốn phần, mạch lạc tạo ra cảm giác kết cấu khai – thừa – luận – kết hay khai – thừa – chuyển – hợp tương tự như kết cấu của một ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn
 Chương II: Vợ chồng Hoa Thuyên cho bé Thuyên ăn thuốc. Thằng bé thật tiều tuỵ, đáng thương. Vợ chồng Hoa Thuyên đặt hết niềm tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của phương thuốc này.- ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Ý nghĩa nhan đề “Thuốc” Lỗ Tấn
-Tầng nghĩa thứ nhất của Thuốc là nghĩa tường minh , chỉ phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người . Đây là một phương thuốc mê tín lạc hậu tương ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích hình ảnh Đường mòn và Vòng hoa trong Thuốc của Lỗ tấn
 Nghĩa địa người chết chém phía bên trái nghĩa địa người nghèo phía bên phải .Con đường mòn là biểu tượng cho một tập quán xấu đã trở thành thói quen. Là cái ranh giới ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn
-Tầng nghĩa thứ nhất của Thuốc là nghĩa tường minh , chỉ phương thuốc chữa bệnh lao bằng chiếc bánh bao tẩm máu người . Đây là một phương thuốc mê tín lạc hậu tương ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn
no img nhan thanh
Phân tích Những nét độc đáo trong “Thuốc” của Lỗ Tấn
Với kết cấu bốn phần, mạch lạc tạo ra cảm giác kết cấu khai – thừa – luận – kết hay khai – thừa – chuyển – hợp tương tự như kết cấu của một ...
Chuyên mụcThuốc - Lỗ Tấn