Ông già và biển cả - Hê-minh-uê

no img nhan thanh
Tóm tắt truyện Ông già và biển cả
 Vào ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng Giếng Lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu, kéo thuyền về hướng tây bắc.Sáng ngày thứ ...
Chuyên mụcÔng già và biển cả - Hê-minh-uê
no img nhan thanh
Phân tích Ông già và biển cả của Hemingway
Hemingway nổi tiếng với phương pháp Tảng băng trôi. Phương pháp sáng tác này yêu cầu sự cô đọng trong phản ánh hiện thực. Do vậy, nét nổi bật trong thế giới ngôn từ của ...
Chuyên mụcÔng già và biển cả - Hê-minh-uê
Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn cá dữ”
Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn cá dữ”
  Cái giá phải trả cho một chuyến ra khơi thật đáng tự hào. Bạn chài chắc sẽ không chế giễu lão về vận xúi quẩy nữa! Lão càng tự hào về “sức con người có thể làm được gì và ...
Chuyên mụcÔng già và biển cả - Hê-minh-uê