Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? GỢI Ý LÀM BÀIĐể phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12
Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. GỢI Ý LÀM BÀI Đạo đứcPháp luậtNguồn gốc (hình thành từ đâu?)Hình thành từ đời ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. GỢI Ý LÀM BÀI -    Nhà nước xây dựng và ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới? GỢI ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12
Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?GỢI Ý LÀM BÀINhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. GỢI Ý LÀM BÀI -    Nhà nước xây dựng và ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Do có chuyện hiểu lầm nhau nên H và T đã cãi nhau to tiếng và xô xát nhẹ. Khi đó có mấy người cùng thôn đã tới xem và chia thành hai phe cổ vũ cho hai bên. Ông ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:a.   Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắtb.  Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:a.  Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12
Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:    Stt    Hành viVi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.Gợi ý làm bài:-         Chính sách của nhà nước để thể hiện quyền bình đẳng dân tộc: Ưu tiên các ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp?GỢI Ý LÀM BÀI- Ở nước ta, ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? GỢI Ý LÀM BÀI-   Bình đẳng giữa các dân ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc. GỢI Ý LÀM BÀI-   Hiến pháp 2013, điều 16 quy ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc này. GỢI ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là: a.  Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nàob.  Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Trang 4 của 7 trang« Trang trước...23456...Trang sau »