Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12
Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? GỢI Ý LÀM BÀI-   Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp? GỢI Ý LÀM BÀI-  Quyền tự do ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ..
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ..
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý LÀM BÀIMối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, văn ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con? Quy định này có ý nghĩa gì đối với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước? GỢI Ý ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam? GỢI Ý LÀM BÀI-  Môi trường của chúng ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?
Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? GỢI Ý LÀM BÀIĐể phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. GỢI Ý LÀM BÀI-  Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
no img nhan thanh
Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?
Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? GỢI Ý LÀM BÀIBảo vệ Tổ quốc Việt Nam ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ..
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ..
Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:a. Mọi công dân đều có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh.b. Mọi công dân được hoạt động kinh doanh khi có ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12
Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.c. Từ 17 tuổi đến ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:
Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:
Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau: STT                       Lĩnh vực Tên văn bảnPháp luật về kinh doanhPháp luật về văn hóaPháp luật về xã hội1Hiến pháp   2Luật Giáo dục   3Luật Di sản văn ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
no img nhan thanh
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.Gợi ý làm bài:Nêu được khái niệm của hai hình ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?
Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?
Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào? GỢI Ý LÀM BÀI-    Dân chủ trực tiếp là tập thể ...
Chuyên mụcGiáo dục công dân lớp 12
Trang 2 của 7 trang12345...Trang sau »