no img nhan thanh
Lý thuyết quy tắc đếm lớp 11
1.Quy tắc cộng: Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện một hành động trong k hành động loại trừ nhau từng đôi một. Và giả sử  có: n1 cách để thực hiện hành động thứ nhất, n2 cách để ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân – Bài tập 3 trang 46 (sgk lớp 11 cơ bản cũ)
Đề bài Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi: a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ? b) Có bao ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân , bài toán chọn số – Bài 1 trang 54
Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:a) Có tất cả bao nhiêu số ?b) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ?c) Có bao ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân – Bài 4 trang 46
Bài 4 : Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da,, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Phép đếm – Quy tắc NhânBản chất toán học của quy tắc nhân: Giả sử A, B là hai tập hữu hạn. Kí hiệu A x B là tập hợp tất cả các cặp có thứ tự (a, b), trong ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Quy tắc Nhân – Phép đếm
Phép đếm – Quy tắc NhânBản chất toán học của quy tắc nhân: Giả sử A, B là hai tập hữu hạn. Kí hiệu A x B là tập hợp tất cả các cặp có thứ tự (a, b), trong ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân , bài toán chọn số – Bài 1 trang 54
Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:a) Có tất cả bao nhiêu số ?b) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ?c) Có bao ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Lý thuyết quy tắc đếm lớp 11
1.Quy tắc cộng: Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện một hành động trong k hành động loại trừ nhau từng đôi một. Và giả sử  có: n1 cách để thực hiện hành động thứ nhất, n2 cách để ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân – Bài 4 trang 46
Bài 4 : Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da,, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân
no img nhan thanh
Quy tắc nhân – Bài tập 3 trang 46 (sgk lớp 11 cơ bản cũ)
Đề bài Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi: a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ? b) Có bao ...
Chuyên mụcQuy tắc nhân