no img nhan thanh
Quy tắc cộng, quy tắc nhân bài toán chọn số
Bài toán chọn số - Số bé hơn 100Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?.Bài giảiMỗi số tự nhiên cần lập là số tự ...
Chuyên mụcQuy tắc cộng
Quy tắc cộng – Phép đếm
Quy tắc cộng – Phép đếm
Phép đếm – Quy tắc cộngBản chất toán học của phép cộng là công thức tính số phần tử của hợp 2 tập hợp hữu hạn  không giao nhau.Định nghĩa: Giả sử đối tượng X có m cách chọn khác ...
Chuyên mụcQuy tắc cộng
no img nhan thanh
Lý thuyết quy tắc đếm lớp 11
1.Quy tắc cộng: Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện một hành động trong k hành động loại trừ nhau từng đôi một. Và giả sử  có: n1 cách để thực hiện hành động thứ nhất, n2 cách để ...
Quy tắc cộngQuy tắc nhân