no img nhan thanh
Nhị thức Newton – Bài 2, bài 3, bài 4 trang 58
Nhị thức Newton, khai triển nhị thức newton tìm số hạng thỏa mãn điều kiện cho trước. Giải bài tập 2 trang 58, bài 3 trang 58, bài 4 trang 58 sách giáo khoa đại số 11 cơ bản cũ
Chuyên mụcNhị thức Newton - Tam giác Pascal
no img nhan thanh
Khai triển nhị thức Newton – Bài 1 trang 57
Giải Bài 1 trang 57 sách đại số lớp 11 cơ bản. Nhị thức Newton, Tam giác Pascal. 
Chuyên mụcNhị thức Newton - Tam giác Pascal
no img nhan thanh
Nhị thức Newton – Bài 5, bài 6 trang 58
Nhị thức Newton, ứng dụng nhị thức newton chứng minh đăng thức, giải bài tập 5, bài 6 trang 58 sách giáo khoa lớp 11 cũ
Chuyên mụcNhị thức Newton - Tam giác Pascal