no img nhan thanh
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp – Chỉnh hợp.Bài 4 tr 55 sgk cơ bản
Số cách mắc bóng đèn nối tiếp - Chỉnh hợpCó bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?Bài giải:Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng ...
Chuyên mụcChỉnh hợp
no img nhan thanh
Chỉnh hợp là gì?. Công thức tính chỉnh hợp
Chỉnh hợp là gì? Công thức tính chỉnh hợpChỉnh hợp là khái niệm quan trọng trong toán tổ hợp - xác suất. Về bản chất chỉnh hợp là phép đếm các phần tử, phép đếm tập con được lấy ra ...
Chuyên mụcChỉnh hợp