no img nhan thanh
Bài 2: Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc mặt đáy
Bài 2: Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc mặt đáyTrong bài này là tuyển tập các bài toán tính thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc với đáy. Các bài toán này bao gồm các ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
HÌNH CHÓP CÓ CÁC CẠNH BÊN BẰNG NHAU, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTính thể tích hình chóp có các các bên bằng nhau. Phương pháp dựng đường cao của hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Tìm tâm và bán ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Công thức tính thể tích hình chóp, khối chóp. Bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Tuyển tập các bài tự luận, trắc nghiệm về thể tích hình chóp trong các đề thi thử THPT Quốc Gia. Công ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Bài 1: Thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
Bài 1: Thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
BÀI 01: HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY( Các bài tập trong phần này dễ và cơ bản)Trong phần hình chóp mặt bên vuông với mặt đáy. Chúng tôi chia ra là 3 bài học, bài giảng ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp