no img nhan thanh
Mặt phẳng cắt cạnh hình chóp, thể tích đa diện
Thể tích đa diện cắt hình chóp bằng một mặt phẳng Mặt phẳng cắt cạnh hình chóp. Mặt phẳng cắt hình chóp theo một thiết diện. Tính thể tích đa diện được tạo bởi các điểm cắt. Mặt chia hình chóp ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Tỉ số thể tích, tính thể tích bằng công thức Simson
Tuyển tập tính thể tích hình chóp bằng công thức tỉ số thể tích SimsonTính thể tích của khối chóp theo công thức tỉ số thể tích Simson. Tuyển tập các bài toán được sắp xếp từ dễ đến khó. ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc đáy có liên quan góc
Bài 2: Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc mặt đáy có liên quan đến các yếu tố góc trong hình học không gian. Trong bài này là tuyển tập các bài toán tính thể tích hình chóp có ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc đáy liên quan góc
Thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc đáy các bài toán liên quan đến góc trong hình học không gian.Hình chóp cạnh bên vuông góc đáy và các bài tập liên quan đến góc là bài tập cơ bản. ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích khối đa diện, góc giữa hai đường thẳng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết AC = 2a√2. Góc giữa hai đường thẳng A'B và CB' bằng 600. Thể tích của lăng trụ bằng bao nhiêu. Bài 06: Cho hình ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích khối đa diện, góc giữa hai đường thẳng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'. Có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết AC = 2a√2. Góc giữa hai đường thẳng A'B và CB' bằng 600. Thể tích của lăng trụ bằng bao nhiêu. Bài 06: Cho hình ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích đa diện cắt hình chóp mặt phẳng song song
Thể tích đa diện cắt hình chóp mặt phẳng song songCho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B , AC = a√ 2. SA vuông góc với mặt phẳng ( ABC)  và SA = a ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Mặt phẳng cắt cạnh hình chóp, thể tích đa diện
Thể tích đa diện cắt hình chóp bằng một mặt phẳng Mặt phẳng cắt cạnh hình chóp. Mặt phẳng cắt hình chóp theo một thiết diện. Tính thể tích đa diện được tạo bởi các điểm cắt. Mặt chia hình chóp ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Tỉ số thể tích, tính thể tích bằng công thức Simson
Tuyển tập tính thể tích hình chóp bằng công thức tỉ số thể tích SimsonTính thể tích của khối chóp theo công thức tỉ số thể tích Simson. Tuyển tập các bài toán được sắp xếp từ dễ đến khó. ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp liên quan khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng
Tuyển tập các bài tính thể tích hình chóp (liên quan đến khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng)Thể tích hình chóp liên quan đến khoảng cách là các bài tập khó với đại đa số học sinh. Trong ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc mặt đáy dễ
Tuyển tập thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc mặt đáyTrong phần lựa chọn và tổng hợp này. Các bài toán tính thể tích hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Chúng tôi lựa chọn các ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc đáy liên quan góc
Thể tích hình chóp cạnh bên vuông góc đáy các bài toán liên quan đến góc trong hình học không gian.Hình chóp cạnh bên vuông góc đáy và các bài tập liên quan đến góc là bài tập cơ bản. ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích khối chóp đều có liên quan đến góc đt và mp, 2 mp
Thể tích hình chóp tứ giác đều và các bài toánliên quan góc, khoảng cáchTuyển tập các bài toán thể tích hình chóp đều, hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Để hiểu và sau khi học các bạn ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích khối chóp đều, chóp tam giác đều, chóp tứ giác đều cơ bản
Thể tích hình chóp tam giác đều, các bài toán liên quan đến góc, khoảng cáchTuyển tập các bài toán thể tích hình chóp tam giác đều, hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Để hiểu và sau khi ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
no img nhan thanh
Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc đáy có liên quan góc
Bài 2: Thể tích hình chóp có mặt phẳng vuông góc mặt đáy có liên quan đến các yếu tố góc trong hình học không gian. Trong bài này là tuyển tập các bài toán tính thể tích hình chóp có ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
Thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt đáy
BÀI 01: HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY( Các bài tập trong phần này dễ và cơ bản)Trong phần hình chóp mặt bên vuông với mặt đáy. Chúng tôi chia ra là 3 bài học, bài giảng ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Công thức tính thể tích hình chóp, khối chóp. Bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Tuyển tập các bài tự luận, trắc nghiệm về thể tích hình chóp trong các đề thi thử THPT Quốc Gia. Công ...
Chuyên mụcThể tích hình chóp
Trang 1 của 2 trang12