MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
MẶT TRỤ - HÌNH TRỤ - KHỐI TRỤ1. Mặt trụMặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi xoay quanh đường thẳng Δ song song và cách Δ một khoảng R. Δ được gọi là trục, R gọi là bán ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 1 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 1 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.Hướng dẫn giải:Gọi O là trung ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 9 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 9 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên α. Chứng minh rằng ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Hình trụ – Bài 10 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình trụ - Bài 10 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Hình cầu ngoại tiếp hình chóp – Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình cầu ngoại tiếp hình chóp - Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Đề bài: Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh đếu nằm trên một mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Hình nón – Thiết diện hình nón – Bài 9 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình nón - Thiết diện hình nón - Bài 9 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12Bài 9. Căt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
Mặt nón tròn xoay – hình nón – khối nón
Mặt nón tròn xoay – hình nón – khối nón
MẶT NÓN TRÒN XOAY – MẶT NÓN – KHỐI NÓNĐịnh nghĩa Mặt tròn xoayTrong không gian cho hình H và đường thẳng ∆.Hình gồm tất cả các đường tròn (CM) với M thuộc H được gọi là hình tròn xoay ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Hình trụ – Bài 8 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình trụ - Bài 8 trang 40 sách giáo khoa hình học lớp 12Bài 8. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O;r) và (O';r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r.√3. Một hình nón ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Khối tròn xoay- Bài 2 trang 39 sách giáo khoa hình học 12
 Khối tròn xoay- Bài 2 trang 39 sách giáo khoa hình học 12 Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy gọi tên các hình tròn xoay hoặc khối tròn xoay sinh ra bởi:a) Ba cạnh của hình chữ nhật khi quay ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
Thiết diện hình nón tròn xoay – Bài 6 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12
Thiết diện hình nón tròn xoay – Bài 6 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Thiết diện hình nón tròn xoay - Bài 6 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều canh 2a. ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ – Bài 7 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
Mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ - Bài 7 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 7. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.a) Hãy xác định tâm ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Hình trụ tròn xoay – Bài 5 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình trụ tròn xoay - Bài 5 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12Đề bài:  Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm.a) Tính diện tích ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
Trang 2 của 3 trang123