no img nhan thanh
Mặt cầu chứa đường tròn cố định – Bài 3 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu chứa đường tròn cố định - Bài 3 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Bài 3. Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn chứa một đường tròn cố định cho trướcHướng dẫn giải:Giả sử ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu tiếp nội tiếp khối đa diện – Bài 4 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu tiếp nội tiếp khối đa diện - Bài 4 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn cùng tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước.Hướng dẫn ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 5 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 5 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Bài 5. Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt cầu S( O; r) ta kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 6 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 6 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12. Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ – Bài 7 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
Mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ - Bài 7 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Bài 7. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.a) Hãy xác định tâm ...
Mặt cầu, mặt trụ, mặt nónGiải bài tập sách giao khoa
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 8 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 8 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Chứng minh rắng nếu có một mặt cầu tiếp xúc với 6 cạnh của một hình tứ diện thì tổng độ dài của các cặp cạnh đối ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Mặt cầu – Bài 9 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Mặt cầu - Bài 9 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên α. Chứng minh rằng ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
no img nhan thanh
Hình cầu ngoại tiếp hình chóp – Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12
 Hình cầu ngoại tiếp hình chóp - Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12Đề bài: Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh đếu nằm trên một mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
Mặt nón tròn xoay – hình nón – khối nón
Mặt nón tròn xoay – hình nón – khối nón
MẶT NÓN TRÒN XOAY – MẶT NÓN – KHỐI NÓNĐịnh nghĩa Mặt tròn xoayTrong không gian cho hình H và đường thẳng ∆.Hình gồm tất cả các đường tròn (CM) với M thuộc H được gọi là hình tròn xoay ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ
MẶT TRỤ - HÌNH TRỤ - KHỐI TRỤ1. Mặt trụMặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi xoay quanh đường thẳng Δ song song và cách Δ một khoảng R. Δ được gọi là trục, R gọi là bán ...
Chuyên mụcMặt cầu, mặt trụ, mặt nón
Trang 2 của 3 trang123