no img nhan thanh
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất khi cắt hình lập phương theo 1 đường chéoCho hình lập phương ABCD.A'B'C'D cạnh bằng a. Cắt hình lập phương theo một mặt phẳng chứa 1 đường chéo của hình ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Cách xác định đường cao của hình chóp thường gặp
Cách xác định đường cao của hình chóp thường gặp
Phương pháp xác định đường cao của các loại hình chóp thường gặp trong chương trình toán học phổ thông. Hướng dẫn các vẽ hình trong từng trường hợp. Các bạn hs sẽ vẽ lại vào giấy đẹp và sẽ ...
Thể tích khối đa diệnQuan hệ vuông góc
no img nhan thanh
Công thức tính diện tích hình phẳng thường gặp
CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNGTóm tắc công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình thang, diện tích hình bình hành, diện tích hình vuông, hình chữ nhật ...Công thức tính diện tích tam giácCông thức tính ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Công thức tính thể tích hình chóp, khối chóp. Bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Tuyển tập các bài tự luận, trắc nghiệm về thể tích hình chóp trong các đề thi thử THPT Quốc Gia. Công ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
HÌNH CHÓP CÓ CÁC CẠNH BÊN BẰNG NHAU, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTính thể tích hình chóp có các các bên bằng nhau. Phương pháp dựng đường cao của hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Tìm tâm và bán ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
no img nhan thanh
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất
Diện tích thiết diện của hình lập phương nhỏ nhất khi cắt hình lập phương theo 1 đường chéoCho hình lập phương ABCD.A'B'C'D cạnh bằng a. Cắt hình lập phương theo một mặt phẳng chứa 1 đường chéo của hình ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
Hình chóp mặt bên vuông góc mặt đáy
HÌNH CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁYTính thể tích hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Cách dựng đường cao của hình chóp có mặt bên vuông góc đáy. Bài toán tìm hình cầu ngoại tiếp ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp, khối chóp
Công thức tính thể tích hình chóp, khối chóp. Bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Tuyển tập các bài tự luận, trắc nghiệm về thể tích hình chóp trong các đề thi thử THPT Quốc Gia. Công ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
Hình chóp có cạnh bên bằng nhau.
HÌNH CHÓP CÓ CÁC CẠNH BÊN BẰNG NHAU, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMTính thể tích hình chóp có các các bên bằng nhau. Phương pháp dựng đường cao của hình chóp có các cạnh bên bằng nhau. Tìm tâm và bán ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
no img nhan thanh
Công thức tính diện tích hình phẳng thường gặp
CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNGTóm tắc công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình thang, diện tích hình bình hành, diện tích hình vuông, hình chữ nhật ...Công thức tính diện tích tam giácCông thức tính ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Thể tích hình lăng trụ đứng
Thể tích hình lăng trụ đứng
THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - CƠ BẢN, CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾTTóm tắt lý thuyết, công thức tính thể tích.Các bài tập minh họa cơ bản, hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ minh họa. Bài ...
Chuyên mụcThể tích khối đa diện
Cách xác định đường cao của hình chóp thường gặp
Cách xác định đường cao của hình chóp thường gặp
Phương pháp xác định đường cao của các loại hình chóp thường gặp trong chương trình toán học phổ thông. Hướng dẫn các vẽ hình trong từng trường hợp. Các bạn hs sẽ vẽ lại vào giấy đẹp và sẽ ...
Thể tích khối đa diệnQuan hệ vuông góc