no img nhan thanh
Một số qui tắc vẽ hình biểu diễn của hình không gian
Một số qui  tắc vẽ và biểu diễn của hình khônng gianHình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. a. Tìm giao điểm cuả đường thẳng CD và mặt ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P)Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là tìm các điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng – Ta tìm giao điểm của a với một đường thẳng ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Các tính chất thừa nhận T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian
Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàngĐể chứng minh 3 điểm hay nhiều hơn 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh các điểm ấy thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệtBài tập minh họaBài 1: Cho hình bình ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Các tính chất thừa nhận T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
VĐ2: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNGI. Tóm tắt lý thuyết♦Phương pháp 1: Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng . Khi  đó giao tuyến là ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm cùa AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. a. Tìm giao điểm cuả đường thẳng CD và mặt ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Bài 1: Cho ba điểm A, B, C không thuộc mặt phẳng (Q) và các đường thẳng BC, CA, AB cắt (Q) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.Bài 2. Cho tứ diện ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp chứng minh ba  đường  thẳng đồng qui
Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng qui
Bài 1.  Cho tứ diện ABCD.Gọi G1­­­, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Chứng minh rằng  AG1, BG2, CG3, DG4 đồng quy.Bài 2. Cho tứ diện ABCD nằm trong mặt ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Xác định thiết diện của hình chóp với một mặt phẳng
Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD, M là điểm trên cạnh AD với MD = 3MA. Xác định thiết diện tạo bởi tứ diện ABCD và mặt phẳng ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Bài 3.2 GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH CHÓP CÓ ĐÁY LÀ TỨ GIÁCPhương pháp tìm giao tuyến: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng là tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng. Để tìm điểm chung ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Bài 3.1: Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng Phương pháp 1: Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng . Khi  đó giao tuyến là đường  thẳng ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Các tính chất thừa nhận trong hình học không gian
Bài 1: Các tính chất thừa nhận trong hình học không gianT/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệtT/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P)Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng là tìm các điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng – Ta tìm giao điểm của a với một đường thẳng ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Thiết diện của khối đa diện
Thiết diện và phương pháp tìm thiết diệnThiết diện: là một đa giác được tạo bởi giao điểm của mặt phẳng (P) với tất cả các cạnh ( đoạn thẳng ) của hình chóp và mặt phẳng (P). Phương pháp tìm ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
no img nhan thanh
Chứng minh 3 đường thẳng đồng quy
Phương pháp chứng minh 3 đường thẳng đồng quyĐể chứng minh 3 đường thẳng đồng quy chúng ta có 2 phương phápPhương pháp 1: Ta chứng minh giao điểm của 2 đường thẳng này là điểm chung của 2 mp mà ...
Chuyên mụcĐại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Trang 1 của 2 trang12