no img nhan thanh
Phương pháp tìm tập xác định của hàm số
 Phương pháp tìm tập xác định của hàm số Bài tập sách giáo khoa Bài 1.  Tìm tập xác định của các hàm số sau:Hướng dẫn giải a) Tập xác định của đồ thị hàm số thỏa mãn điều kiện  2x + 1 ...
Chuyên mụcKhái niệm cơ bản về hàm số