Xác định parabol- Tìm hệ số a, b, c
Xác định parabol- Tìm hệ số a, b, c
Xác định parabolBài tập xác định parabol hoặc tìm các hệ số a, b, c của (P) là bài tập căn bản. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm parabol thường gặp. Từ các kiến thức cơ ...
Chuyên mụcHàm số bậc 2 và ứng dụng
Lập bảng biến thiên , vẽ đồ thị Parabol Bài 2 trang 49 sách giao khoa Đại số 10
Lập bảng biến thiên , vẽ đồ thị Parabol Bài 2 trang 49 sách giao khoa Đại số 10
 Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số.a) y = 3x2- 4x + 1;                      b) y = - 3x2 + 2x – 1;c) y = 4x2- 4x ...
Chuyên mụcHàm số bậc 2 và ứng dụng
Tìm hệ số a,b, c của parabol
Tìm hệ số a,b, c của parabol
Xác định hệ số của Parabol  Xác định a, b, c, biết parabol  (P) y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8; 0) và có đỉnh I(6; - 12).Hướng dẫnTọa độ đỉnh của (P) là I(6; - 12)-b/2a = ...
Chuyên mụcHàm số bậc 2 và ứng dụng
Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành của mỗi parabol.Bài 1 trang 49 sách giáo khoa đại số 10
Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành của mỗi parabol.Bài 1 trang 49 sách giáo khoa đại số 10
  Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.a) y = x2 - 3x + 2;                             ...
Chuyên mụcHàm số bậc 2 và ứng dụng