Đồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến
Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến, nghịch biếnTuyển tập các bài toán tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến của các hàm phân thức. Hướng dẫn giải toán chi tiết.Xét dấu ...
Chuyên mụcĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng của hàm đa thức
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốPhương pháp tìm tham số m để hàm số đồng biến nghịch biến của đồ thị hàm số trên tập xác định, trên một khoảng. Ứng dụng dấu của tam thức bậc ...
Chuyên mụcĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến
Đồng biến, nghịch biến của đồ thị hàm sốTóm tắt kiến thức Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, dấu của tam thức bậc 2. Bài tập trắc nghiệm ...
Chuyên mụcĐồng biến, nghịch biến
no img nhan thanh
Định nghĩa đồng biến, nghịch biến của hàm số
Cho y = f(x) xác định trên khoảng K. Khi đó:     y = f(x)  đồng biến ( tăng) trên K  với mọi x1, x2 ∈  K ; x1 < x2 →  f(x1) < f(x2)y = f(x)  nghịch biến ( giảm) trên ...
Chuyên mụcĐồng biến, nghịch biến