no img nhan thanh
Cách tìm công bội của cấp số nhân
Cách tìm công bội của cấp số nhân - bài giảng chi tiết dễ hiểuCho cấp số nhân với công bội q.a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm công bội qb) Biết q =2/3 , u4 =8/21. Tìm u1c) Biết u1 = 3, q ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Ứng dụng cấp số nhân – Bài 5 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm số dân của tỉnh đó là ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân, tìm số hạng – Bài 3 trang 103 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Bài giảng và bài tập rèn luyện cấp số nhân Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:a) u3 = 3 và u5 = 27;                    b) u4 – u2 = ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 4 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.Bài giảiGiả sử có cấp số nhân: u1, u2, u3, u4, u5, u6.Theo giả thiết ta ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cách chứng mình dãy số là cấp số nhân
Chứng minh các dãy số sau là các cấp số nhân.Bài giảia) Với mọi ∀n ε N*, ta cóSuy ra un+1 = un.2, với n ε N* . Vậy dãy số đã chp là một cấp số nhân với u1 = 6/5, công bội q = ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Tìm số hạng đầu và công bội cấp số nhân
Cấp số nhânCấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạn thứ 2, mỗi số hạn đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với số không đổi q. Số ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 6 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông lại làm tiếp tục như trên để được ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Ứng dụng cấp số nhân – Bài 5 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm số dân của tỉnh đó là ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân, tìm số hạng – Bài 3 trang 103 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Bài giảng và bài tập rèn luyện cấp số nhân Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:a) u3 = 3 và u5 = 27;                    b) u4 – u2 = ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 4 trang 104 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản
Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.Bài giảiGiả sử có cấp số nhân: u1, u2, u3, u4, u5, u6.Theo giả thiết ta ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cách tìm công bội của cấp số nhân
Cách tìm công bội của cấp số nhân - bài giảng chi tiết dễ hiểuCho cấp số nhân với công bội q.a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm công bội qb) Biết q =2/3 , u4 =8/21. Tìm u1c) Biết u1 = 3, q ...
Chuyên mụcCấp số nhân
no img nhan thanh
Cách chứng mình dãy số là cấp số nhân
Chứng minh các dãy số sau là các cấp số nhân.Bài giảia) Với mọi ∀n ε N*, ta cóSuy ra un+1 = un.2, với n ε N* . Vậy dãy số đã chp là một cấp số nhân với u1 = 6/5, công bội q = ...
Chuyên mụcCấp số nhân