Tuyển tập các bài toán ứng dụng thực tế, bài toán lãi đơn, lãi suất kép, bài toán tính chi phí lớn nhất, thấp nhất, tính diện tích hình phẳng, hình cong.

no img nhan thanh
Bài toán lãi suất kép, lãi suất đơn
Bài toán lãi suất kép, lãi suất đơn - Toán tài chínhLãi xuất đơn, lãi xuất kép là bài toán thực tế mà chúng ta sẽ rất hay gặp. Mỗi khi chúng ta có tiền và có ý định gửi ...
Chuyên mụcToán ứng dụng thực tế