no img nhan thanh
Giá trị lớn nhất (Max), nhỏ nhất của hàm số (min)
Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Bài tập minh họa giải chi tiết, các bài tập trắc nghiệm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Đồng biến, nghịch biến – Tính đơn điệu của hàm số
Tóm tắt lý thuyế tính biến thiên. Bài tập trắc nghiệm sự biến thiên của hàm số. Hướng dẫn giải chi tiết các bài minh họa. Bài kiểm tra trắc nghiệm khoảng đồng biến, nghịch biếnĐịnh nghĩa: Ứng dụng đạo hàm ...
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange
Bài 1. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM VÀ ĐỊNH LÍ LAGRANGENội dung bài học:1. Bài giảng- Định nghĩa đạo hàm tại một điểm- Các dạng định nghĩa của đạo hàm, đạo hàm trên một khoảng- Ý nghĩa hình học của đạo hàm- Định ...
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Tính đơn điệu của hàm số
SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Phương pháp tìm tham số để hàm số đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng.
  Phương pháp tìm tham số để hàm số đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng.   
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh BĐT.
 SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC   
Hàm số.Bất đẳng thức
no img nhan thanh
Cực trị của hàm số
 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Tìm cực trị hàm số theo dấu hiệu I
 TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ THEO DẤU HIỆU I  
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Tìm cực trị hàm số theo dấu hiệu II
TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ THEO DẤU HIỆU II 
Chuyên mụcHàm số.
no img nhan thanh
Phương trình đường qua các điểm cực trị
 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH QUA CÁC ĐIỂM CỰC TRỊNội dung bài giảngI. Tóm tắt lý thuyết- Khái niệm cực đại, cực tiểu.- Điều kiện đủ để hàm số có cực trị.- Vấn đề 1: Tìm cực trị của hàm số ...
Chuyên mụcHàm số.
Trang 1 của 5 trang12345