no img nhan thanh
Giá trị lớn nhất (Max), nhỏ nhất của hàm số (min)
Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Bài tập minh họa giải chi tiết, các bài tập trắc nghiệm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Đại số và giải tích lớp 12Hàm số.
no img nhan thanh
Đồng biến, nghịch biến – Tính đơn điệu của hàm số
Tóm tắt lý thuyế tính biến thiên. Bài tập trắc nghiệm sự biến thiên của hàm số. Hướng dẫn giải chi tiết các bài minh họa. Bài kiểm tra trắc nghiệm khoảng đồng biến, nghịch biếnĐịnh nghĩa: Ứng dụng đạo hàm ...
Đại số và giải tích lớp 12Hàm số.
no img nhan thanh
Bài toán lãi suất kép, lãi suất đơn
Bài toán lãi suất kép, lãi suất đơn - Toán tài chínhLãi xuất đơn, lãi xuất kép là bài toán thực tế mà chúng ta sẽ rất hay gặp. Mỗi khi chúng ta có tiền và có ý định gửi ...
Đại số và giải tích lớp 12Toán ứng dụng thực tế
no img nhan thanh
Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12
Bài 5. Tính: a) (2 + 3i)2 ;                       b) (2 + 3i)3      Hướng dẫn giải: a) (2 + 3i)2 = 4 + 12i + (3i)2 = ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 1. Thực hiện các phép chia sau: a) ;          b) ;           c) ;           d) . Hướng dẫn giải: a)  . b)   c)   d) = (5 ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 2. Tìm nghịch đảo  của số phức z, biết: a) z = 1 + 2i;                         b) z = √2 - 3i; c) ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: a) 2i(3 + i)(2 + 4i);                       b) c) 3 + 2i + (6 + i)(5 ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 4 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 4. Giải các phương trình sau: a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i;               b) (1 + 3i)z - (2 + 5i) = ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121 Hướng dẫn giải: ± i√7 ;        ± i2√2 ;       ± i2√3;     ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 2 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 2. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) -3z2 + 2z – 1 = 0;          b) 7z2 + 3z +2  = 0;          c) 5z2 - ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 3 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) z4 + z2 – 6 = 0;                 b) z4 + 7z2 + 10 = 0 Hướng dẫn ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
no img nhan thanh
Bài 4 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 4. Cho a, b, c ε R, a # 0, z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình az2 + bz + c = 0  Hãy tính z1 + z2 và z1 z2 theo các hệ số a, b, c.  Hướng dẫn giải: Yêu ...
Đại số và giải tích lớp 12Số phức
Trang 1 của 11 trang12345...10...Trang sau »