no img nhan thanh
Tính xác suất – bài toán tú lơ khơ -Bài 5 Trang 74
Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho: a) Cả bốn con đều là át; b) Được ít nhất một con át; c) Được hai con át và hai con K. Bài ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Bài tập tính xác suất hay và khó
Bài tập tính xác suất hay và khó
Một hòm có 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9,chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ . Tính xác suất để tích hai số trên 2 tấm thẻ là 1 số chẵn. 
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán đếm hình Bài 8 – trang 77 sách Đại số và giải tích 11
 Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài 1 trang 63 sách giao khoa đại số và giải tích lớp 11 cơ bản
Đề bài: Gieo một đồng tiền ba lần: a) Mô tả không gian mẫu. b) Xác định các biến cố: A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp"; B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"; C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần". Bài giải: a) ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Tính xác suất, bài toán sắp xếp chỗ ngồi, bài 6 Trang 74
Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho: a) Nam, nữ ngồi đối diện nhau. b) Nữ ngồi đối diện nhau. Bài giải:  Đánh số ghế ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố
BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Các quy tắc tính xác suất
CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Quy tắc cộng   + Quy tắc nhân   - Một vài ví dụ và bài tập ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán đếm hình Bài 8 – trang 77 sách Đại số và giải tích 11
 Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp – Chọn toa tàu, cửa hàng
Đoàn tàu điện gồm 3 toa tiến vào một sân ga, ở đó đang có 12 hành khách chờ lên tàu. Giả sử hành khách lên tàu ngẫu nhiên và mỗi toa còn hơn 12 chổ trống.Tính xác suất:Tất cả ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Lý thuyết xác suất và biến cố
1. Quan niệm chung về xác suất:  Xác suất của biến cố A là số đo khả năng xảy ra của biến cố A. 2. Định nghĩa cổ điển của xác suất: Định nghĩa: Giả sử A là biến cố liên quan đến phép ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Biến cố
1. Định nghĩa: Giả sử Ω là không gian mẫu của phép thử T. a) Nếu A là tập con của Ω thì ta nói A là biến cố (liên quan đến phép thử T). b) Trong kết quả của việc thực hiện ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu
1. Phép thử ngẫu nhiên: Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, tuy nhiên có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Lý thuyết hoán vị
Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của n phần tử đã cho, mà trong đó mỗi phần tử có mặt đúng một lần, được gọi là một hoán vị của n phần ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Lý thuyết chỉnh hợp
Định nghĩa: Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi tập con sắp thứ tự gồm k phần tử khác nhau (1 ≤ k ≤ n) của tập hợp n phần tử đã cho được gọi là một chỉnh ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Lý thuyết tổ hợp
Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử khác nhau (không phân biệt thứ tự) của tập hợp n phần tử đã cho (0 ≤ k ≤ n) được gọi là một ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán chọn quả cầu, bi từ nhiều hộp khác nhau. Bài 7 trang 75
Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả trằng, 4 quả đen. Hộp thứ hai chứa 4 quả trằng, 6 quả đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu: A là biến cố: ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Trang 1 của 3 trang123