no img nhan thanh
Tính xác suất – bài toán tú lơ khơ -Bài 5 Trang 74
Từ cỗ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho: a) Cả bốn con đều là át; b) Được ít nhất một con át; c) Được hai con át và hai con K. Bài ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Bài tập tính xác suất hay và khó
Bài tập tính xác suất hay và khó
Một hòm có 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9,chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ . Tính xác suất để tích hai số trên 2 tấm thẻ là 1 số chẵn. 
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán đếm hình Bài 8 – trang 77 sách Đại số và giải tích 11
 Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài 1 trang 63 sách giao khoa đại số và giải tích lớp 11 cơ bản
Đề bài: Gieo một đồng tiền ba lần: a) Mô tả không gian mẫu. b) Xác định các biến cố: A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp"; B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"; C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần". Bài giải: a) ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Tính xác suất, bài toán sắp xếp chỗ ngồi, bài 6 Trang 74
Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho: a) Nam, nữ ngồi đối diện nhau. b) Nữ ngồi đối diện nhau. Bài giải:  Đánh số ghế ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Bài tập tính xác suất khi gieo một đồng tiền cân đối đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt ngửa hoặc cả 6 lần xuất hiện mặt sấp thì dừng lại
Bài tập tính xác suất khi gieo một đồng tiền cân đối đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt ngửa hoặc cả 6 lần xuất hiện mặt sấp thì dừng lại
Gieo một đồng tiền cân đối đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt ngửa hoặc cả 6 lần xuất hiện mặt sấp thì dừng lại.a) Mô tả không gian mẫu.b) Tính xác suất: A: “Số ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Các quy tắc tính xác suất
CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Quy tắc cộng   + Quy tắc nhân   - Một vài ví dụ và bài tập ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Không gian mẫu, biến cố – Bài 2 trang 63
Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc hai lần. a) Mô tả không gian mẫu. b) Phát biểu các biến cố sau dười dạng mệnh đề: A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}; B = {(2, 6), ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán chọn quả cầu, bi từ nhiều hộp khác nhau. Bài 7 trang 75
Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả trằng, 4 quả đen. Hộp thứ hai chứa 4 quả trằng, 6 quả đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu: A là biến cố: ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Quy tắc nhân – Bài tập 3 trang 46 (sgk lớp 11 cơ bản cũ)
Đề bài Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi: a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần ? b) Có bao ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố
BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Không gian mẫu, biến cố – Bài 3 trang 63
Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. a) Mô tả không gian mẫu. b) Xác định các biến cố sau. A: "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn"; B: "Tích các số ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Trang 1 của 3 trang123