no img nhan thanh
Dãy số bị chặn
- Dãy số Un được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho                    Un ≤ M, với mọi n ε N*. - Dãy số Un được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho   ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Lý thuyết cấp số cộng
LÝ THUYẾT CẤP SỐ CỘNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng – Thứ hạng.          -       3 số ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Cấp số cộng – Bài 4 trang 98
Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18 cm. a) Hãy viết công thức để tìm độ cao của ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Cấp số cộng
Định nghĩa Un là cấp số cộng <=> un+1 = un + d với n ε  N* , d là hằng số. Công sai d =  un+1 - un  Số hạng tổng quát un = u1 + (n – 1)d, (n ≥ 2).  Tính chất  với k ≥ 2 hay uk-1 + uk+1 = 2uk    Tổng n số ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Bài tập cấp số nhân
BÀI TẬP CẤP SỐ NHÂN Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng bất kì.          -       3 số hạng liên ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Cấp số cộng – Bài 5 trang 98
Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ Bài giải Đồng hồ đánh số tiếng chuông là: S = 1 + 2 + 3 ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Cấp số nhân
Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạn thứ 2, mỗi số hạn đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với số không đổi q. Số q gọi ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân
LÝ THUYẾT CẤP SỐ NHÂN Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân          -       Các định nghĩa.          -       Số hạng bất kì.         ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
no img nhan thanh
Cấp số nhân – Bài 1 trang 103 sách giáo khoa đại số lớp 11 cơ bản cũ
Chứng minh các dãy số sau là các cấp số nhân. Bài giải a) Với mọi ∀n ε N*, ta có Suy ra un+1 = un.2, với n ε N* . Vậy dãy số đã chp là một cấp số nhân với u1 = 6/5, công bội q = ...
Chuyên mụcDãy số, cấp số
Trang 1 của 3 trang123