Phương trình và bất phương trình đầy đủ, từ cơ bản đến nâng cao, ôn thi đại học, ôn thi THPT Quốc Gia. Phương pháp giải phương trình, bất phương trình

no img nhan thanh
Bài tập bất phương trình giải bằng hàm số, hàm đặc trưng
Phương pháp giải toán Bất phương trình bằng phương pháp hàm số, ứng dụng đồng biến, nghịch biến (Level 2 – Hàm đặc trưng - Bất phương trình) Link kiến thức cơ bản - Định nghĩa đồng biến, nghịch biến - Đồng biến, nghịch biến ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Giải PT và BPT bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Giải PT và BPT bằng phương pháp đặt ẩn phụ(Level 3 – Đưa về Hpt và Hệ Bất phương trình 2 ẩn )Phương pháp chung- Phân tích tìm mối ràng buộc các thành phần trong PT và BPT- Đặt ẩn ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Level 2 – Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình hai ẩn) Phân tích và tìm ràng buộc các thành phần trong phương trình Đặt ẩn phụ Bài mẫu 1: ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Phương pháp cơ bản giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối-Bài 6 trang 62 sách giáo khoa đại số 10
 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiCác phương pháp cơ bản giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ví dụ minh họa - Bài 6 trang 62 sách giao khoa đại số 10.Giải các phương trình.a) |3x – ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Hai phương trình tương đương – Bài tập 2 trang 57 sách giáo khoa đại số 10
 Hai phương trình tương đương  Bài tập 2 trang 57 sách giáo khoa đại số 104x = 5 và 3x = 4.Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏia) Phương trình nhận được có tương đương ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Bài tập bất phương trình giải bằng phương pháp hàm số
Giải bất phương trình bằng phương pháp hàm số - Sử dụng tính đồng biến, nghịch biến (Level 1 – Tính đồng biến, nghịch biến ) Link kiến thức cơ bản - Định nghĩa đồng biến, nghịch biến - Đồng biến, nghịch biến và nghiệm của ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Phương trình tương đương
 Phương trình tương đươngBài 1 trang 57 sgk đại số 10 . Cho hai phương trình3x = 2 và 2x = 3.Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏia) Phương trình nhận được có tương đương ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 1- Cơ bản)
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 1 - Cơ bản)  Phương pháp: 1. Nhẩm nghiệm hoặc dùng máy tính tìm nghiệm của phương trình. giả sử nghiệm của pt là : x0 2. Phân tích và nhân liên ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Phương pháp giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 2)
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 2)  Phương pháp: 1. Nhẩm nghiệm hoặc dùng máy tính tìm nghiệm của phương trình. Giả sử nghiệm của pt là : x0 2. Phân tích và nhân liên hợp sao sau khi nhân ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
no img nhan thanh
Đồng biến và nghịch biến với nghiệm của phương trình và bất phương trình
Đồng biến và nghịch biến với nghiệm của phương trình và bất phương trình Nếu hàm y = f(x) đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a;b) thì phương trình f(x) = k có không quá một nghiệm trong khoảng (a; b). Nếu hàm ...
Chuyên mụcPhương trình, bất phương trình
Trang 1 của 2 trang12