no img nhan thanh
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 1- Cơ bản)
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 1 - Cơ bản) Phương pháp:1. Nhẩm nghiệm hoặc dùng máy tính tìm nghiệm của phương trình. giả sử nghiệm của pt là : x02. Phân tích và nhân liên ...
Chuyên mụcPhương trình chứa căn
no img nhan thanh
Giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Giải phương trình và bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ(Level 2 – Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình hai ẩn)Phân tích và tìm ràng buộc các thành phần trong phương trìnhĐặt ẩn phụBài mẫu 1: ...
Chuyên mụcPhương trình chứa căn
no img nhan thanh
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 2)
Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp liên hợp (Level 2) Phương pháp:1. Nhẩm nghiệm hoặc dùng máy tính tìm nghiệm của phương trình. Giả sử nghiệm của pt là : x02. Phân tích và nhân liên hợp sao sau khi nhân ...
Chuyên mụcPhương trình chứa căn