Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG TỪTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được các khái niệm: từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ, từ trường đều.- Nắm được nguyên lý chồng chất điện trường.- Vận dụng được các công thức ...
Chuyên mụcTừ trường
Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
LỰC TỪ - ĐỊNH LUẬT AMPENguồn ảnh trên internetTÓM TẮT LÝ THUYÊTYêu cầu:-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng điện.-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực tương tác giữa ...
Chuyên mụcTừ trường
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
LỰC LO-REN-XO TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu: -         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực Lo-ren-xơ. -         Vận dụng để giải các bài toán chuyển động của điện tích trong từ trường. Nội dung: ·        Định nghĩa: ...
Chuyên mụcTừ trường
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
LỰC LO-REN-XOTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực Lo-ren-xơ.-         Vận dụng để giải các bài toán chuyển động của điện tích trong từ trường.Nội dung:·        Định nghĩa: Lực mà từ trường tác dụng ...
Chuyên mụcTừ trường
Hiện tượng cảm ứng điện từ – Suất điện động cảm ứng. 11.C5.P1.
Hiện tượng cảm ứng điện từ – Suất điện động cảm ứng. 11.C5.P1.
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNGTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ, định luật Fa-ra-đây.-         Vận dụng để giải các bài toán về cảm ứng điện ...
Từ trườngVật lý lớp 11
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
LỰC LO-REN-XO TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu: -         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực Lo-ren-xơ. -         Vận dụng để giải các bài toán chuyển động của điện tích trong từ trường. Nội dung: ·        Định nghĩa: ...
Chuyên mụcTừ trường
Hiện tượng cảm ứng điện từ – Suất điện động cảm ứng. 11.C5.P1.
Hiện tượng cảm ứng điện từ – Suất điện động cảm ứng. 11.C5.P1.
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNGTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ, định luật Fa-ra-đây.-         Vận dụng để giải các bài toán về cảm ứng điện ...
Từ trườngVật lý lớp 11
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
Lực Lo-ren-xơ. L11.C4.P3.
LỰC LO-REN-XOTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực Lo-ren-xơ.-         Vận dụng để giải các bài toán chuyển động của điện tích trong từ trường.Nội dung:·        Định nghĩa: Lực mà từ trường tác dụng ...
Chuyên mụcTừ trường
Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
Lực từ – Định luật Am-pe. L11.C4.P2.
LỰC TỪ - ĐỊNH LUẬT AMPENguồn ảnh trên internetTÓM TẮT LÝ THUYÊTYêu cầu:-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng điện.-         Nắm được phương, chiều và độ lớn của lực tương tác giữa ...
Chuyên mụcTừ trường
Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
Từ trường – Cảm ứng từ. L11.C4.P1.
TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG TỪTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được các khái niệm: từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ, từ trường đều.- Nắm được nguyên lý chồng chất điện trường.- Vận dụng được các công thức ...
Chuyên mụcTừ trường