Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠITÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm và giải thích được các tính chất điện trong kim loại.-         Nắm được hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn.-         Vận dụng được các công thức dòng điện trong ...
Chuyên mụcDòng điện trong các môi trường
Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân và hiện tương dương cực tan.-         Vận dụng được định luật Fa-ra-day giải các bài toán.Nội dung:·        Bản chất dòng ...
Chuyên mụcDòng điện trong các môi trường