Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa-ra-đây. L11.C3.P2.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂNTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân và hiện tương dương cực tan.-         Vận dụng được định luật Fa-ra-day giải các bài toán.Nội dung:·        Bản chất dòng ...
Chuyên mụcDòng điện trong các môi trường
Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
Dòng điện trong kim loại. L11.C3.P1.
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠITÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm và giải thích được các tính chất điện trong kim loại.-         Nắm được hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn.-         Vận dụng được các công thức dòng điện trong ...
Chuyên mụcDòng điện trong các môi trường