Định luật Cu-lông. L11.C1.P1.
Định luật Cu-lông. L11.C1.P1.
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được các tính chất lực tĩnh điện và định luật Cu-lông.- Áp dụng vào các bài toán về hệ điện tích tương tác.Nội dung:1. Hai loại điện tích- Có 2 loại điện tích: điện ...
Chuyên mụcĐiện tích - điện trường
Thuyết electron. L11.C1.P2.
Thuyết electron. L11.C1.P2.
THUYẾT ELECTRONTÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích.- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích vào các trường hợp nhiễm điện.Nội dung:1.      Thuyết electron-         Cấu tạo nguyên tử:+ Hạt nhân gồm: ...
Chuyên mụcĐiện tích - điện trường
Cường độ điện trường. L11.C1.P3.
Cường độ điện trường. L11.C1.P3.
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:-         Nắm được các khái niệm: điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện, điện trường đều, cường độ điện trường của một điện tích điểm, nguyên lý chồng chất điện trường.-         Áp dụng lý ...
Chuyên mụcĐiện tích - điện trường
Công của lực điện – Hiệu điện thế. L11.C1.P4.
Công của lực điện – Hiệu điện thế. L11.C1.P4.
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu:- Nắm được cách tính công của lực điện, khái niệm về hiệu điện thế.- Áp dụng lý thuyết cho các bài toán tính công, hiệu điện thế.Nội dung:1. Công của lực điện trường- Công của ...
Chuyên mụcĐiện tích - điện trường