Hiện tượng quang điện. L12.6.1
Hiện tượng quang điện. L12.6.1
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI Yêu cầu: - Hiểu được thế nào là hiện tượng quang điện ngoài và quang điện trong, các định luật quang điện và giải thích được các định luật quang điện. - Nắm ...
Chuyên mụcLượng tử ánh sáng
Tia Rơn-ghen. L12.C6.P2.
Tia Rơn-ghen. L12.C6.P2.
TIA RƠN-GHENYêu cầu:- Cho hiệu điện thế UAK (chú ý trường hợp đối với dòng điện xoay chiều), tính động năng, vận tốc của electron khi đập vào đối catot.- Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đối catot khi biết ...
Chuyên mụcLượng tử ánh sáng
Mẫu hành tinh nguyên tử Bo. L12.C6.P3.
Mẫu hành tinh nguyên tử Bo. L12.C6.P3.
MẪU NGUYÊN TỬ BOYêu cầu:- Nắm được khái niệm về mẫu hành tinh nguyên tử Bohr.- Nắm được các tiên đề Bohr về trạng thái dừng; sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.- Nắm được quang ...
Chuyên mụcLượng tử ánh sáng