no img nhan thanh
Túi gạo của Mẹ!
TÚI GẠO CỦA MẸ. Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi ...
Chuyên mụcchuyện thiếu nhi quốc tế