Một cuốn sách hướng dẫn thú vị về tiếp thị hoàn hảo, với lời khuyên sáng tạo và đầy sức mạnh. Một cuốn sách không hể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến việc xây dựng...
Xây dựng các doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới
Xây dựng các doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới
Có ba loại công ty: những công ty làm cho sự việc xảy ra; những công ty đứng nhìn sự việc xảy ra; và những công ty tự hỏi điều gì đã xảy ra.—Vô danh Nếu chúng ta không thay đổi ...
Chuyên mụcBàn về tiếp thị - Philip Kotler