Giảm số môn học, không quy định cứng thời gian từng môn, việc dạy Ngoại ngữ có thể bắt đầu từ lớp 1, lớp 10 học sinh được định hướng nghề nghiệp… là những điểm mới của dự thảo chương trình phổ thông tổng thể. Ngày 12/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố […]

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản chính sách của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo […]

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

Thường xuyên cập nhật các chính sách, văn bản, chương trình học bổng.  http://www.moet.gov.vn/  

Chương trình “Các trường Đại học Nga” là một dự án giáo dục của Cơ quan hợp tác Liên bang Nga được thực hiện với sự ủng hộ của Bộ GD&ĐT CHXHCN Việt Nam, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Tổng thống Liên bang Nga V.V.Putin và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn […]

Chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015: Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ đưa giáo dục ngôn ngữ vào giảng dạy cho học sinh. Lĩnh vực học này bao gồm các môn học cốt lõi là Tiếng Việt/Ngữ văn, Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc. Vậy chương trình mới này […]

Thời gian tổ chức kỳ thi chuyển sang tháng 7. Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7/2015 các ngày từ 1,2,3,4 tháng 7.2015. Theo Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT thì kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức vào các ngày 9 – 12.6.2015, tuy nhiên, theo nguyện vọng […]

Liên tục cập nhật tin tức mới nhất các học bổng du học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước

  học bổng tiến sĩ http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en/doctoral-fellowships học bổng thạc sĩ: http://www.cimi.univ-toulouse.fr/en/master-fellowships  

Trang 1 của 3 trang123