Phép tịnh tiến bài 2

BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 2)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + Phép tịnh tiến theo vectơ chính là phép đồng nhất. 3. Biểu thức tọa độ II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP B1. (B2-SGK) Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến D thành A. B2. (B4-SGK) Cho 2 đường thẳng a và b song song với nhau.Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế? B3.Cho  đường  tròn  (O;  R), đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt AC tại E, AD tại F. Tìm tập hợp trực tâm các tam giác CEF và DEF. B4. Tìm ảnh của các điểm A(0;  2), B(1;  3), C(–3;  4) qua phép tịnh tiến vT trong các trườnghợp sau: B5. Tìm tọạ độ vectơ  sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến M thành M’ trong các trường hợp sau: a .  M(-10; 1), M’ = (3; 8)                  b . M(-5; 2) , M’ = (4; -3)                       c . M(-1; 2), M’(4; 5) d.  .  M(0; 0), M’ = (-3; 4)                  e . M(5; -2), M’ = (2; 6)                          f . M(2; 3), M’ = (4; -5) B6. (B3-SGK) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ , hai điếm A(3;5) và B(-1;1) và đường thẳng d có phương trình x – 2y + 3 = 0. a. Tìm tọa độ của các điểm A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo  b. Tìm tọa độ của điểm C sao cho A là hình chiếu của C qua phép tịnh tiến theo  c. Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo  B7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  . Tìm các ảnh của các hình sau qua phép tịnh tiến theo : a. Các đường thẳng :  (d1) : x + 2y – 3 = 0                                  (d2): 4x + 3y + 5 = 0 b. Các đường tròn: (C1) : (x – 3)2 + (y + 2)2 = 16                              (C2):  x2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0 c. Parabol: (P) : y = 3×2. III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy. Tìm ảnh của M’ của điểm M(3; -2) qua phép tịnh tiến theo vectơ . Bài 2:  Tìm ảnh các điểm chỉ ra qua phép tịnh tiến theo vectơ : Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho phép biến hình f: M(x; y)  M’ = f(M) = (x + 1; y -2) a . Chứng minh rằng f là phép dời hình. b . Tìm ảnh của đường thẳng (D): x – 2y + 3 = 0 c. Tìm ảnh của đường tròn (C ): (x + 3)2 + (y -1)2 = 2. d. Tìm ảnh của parabol (P): y2 = 4x Bài 4. Hai bến xe A và B nằm trên hai phía của một con sông . Hai bờ sông biểu thị bằng hai đường thẳng song song . Người ta xây một cây cầu CD bắc qua sông vuông góc với hai bờ sông ( C nằm ở bờ có bến xe A) . Hỏi phải xây cầu ở vị trí nào để đoạn đường gấp khúc ACDB  là ngắn nhất?

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến – Bài 1
Phép tịnh tiến – Bài 1
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + Phép ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép biến hình, dời hình
Phép biến hình, dời hình
BÀI. PHÉP BIẾN HÌNH (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phép biến hình: Định nghĩa:  Phép biến hình là 1 quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó. ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép Quay
Phép Quay
BÀI . PHÉP QUAY I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa:   Cho điểm O và góc lượng giác α, phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M thành M’ sao cho: OM’ = OM ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Sách và tư liệu
Đề thi thử môn Toán – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Tĩnh
No img
Nội dung đề thi Câu 1:  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số hàm phân thức bậc 1 Tiếp tuyến vuông góc ...
Đề thi thử toán – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...
Lượng tử ánh sáng_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Lượng tử ánh sáng_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Tổng hợp các câu hỏi chương Lượng tử ánh sáng trong đề thi Đại học – Cao đẳng từ năm 2007 ...
Hãy Khêu Gợi Ở Người Cái Ý Tự Muốn Làm Công Việc Mà Chính Ta Đề Nghị Với Họ
No img
Hãy Khêu Gợi Ở Người Cái Ý Tự Muốn Làm Công Việc Mà Chính Ta Đề Nghị Với HọTôi Thì ...
THƯ GỬI ĐỒNG CHÍ TƠ RANH
No img
THƯ GỬI ĐỒNG CHÍ TƠ RANHMátxcơva, ngày 19 tháng 9 năm 1924Đồng chí Tơranh thân mến,Ban phương Đông đã báo ...