Phép tịnh tiến – Bài 1

BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 1)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + Phép tịnh tiến theo vecto chính là phép đồng nhất. 3. Biểu thức tọa độ II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP B1. (B2-SGK) Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến D thành A. B2. (B4-SGK) Cho 2 đường thẳng a và b song song với nhau.Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế? B3.Cho  đường  tròn  (O;  R), đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt AC tại E, AD tại F. Tìm tập hợp trực tâm các tam giác CEF và DEF. B4. Tìm ảnh của các điểm A(0;  2), B(1;  3), C(–3;  4) qua phép tịnh tiến vT trong các trườnghợp sau: B5. Tìm toạ độ vectơ  sao cho phép tịnh tiến theo vecto  biến M thành M’ trong các trường hợp sau: a .  M(-10; 1), M’ = (3; 8)                  b . M(-5; 2) , M’ = (4; -3)                       c . M(-1; 2), M’(4; 5) d.  .  M(0; 0), M’ = (-3; 4)                  e . M(5; -2), M’ = (2; 6)                          f . M(2; 3), M’ = (4; -5) B6. (B3-SGK) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto , hai điếm A(3;5) và B(-1;1) và đường thẳng d có phương trình x – 2y + 3 = 0. a. Tìm tọa độ của các điểm A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo  b. Tìm tọa độ của điểm C sao cho A là hình chiếu của C qua phép tịnh tiến theo  c. Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo  B7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  . Tìm các ảnh của các hình sau qua phép tịnh tiến theo : a. Các đường thẳng :  (d1) : x + 2y – 3 = 0                                  (d2): 4x + 3y + 5 = 0 b. Các đường tròn: (C1) : (x – 3)2 + (y + 2)2 = 16                              (C2):  x2 + y2 – 4x + 2y – 4 = 0 c. Parabol: (P) : y = 3×2. III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy. Tìm ảnh của M’ của điểm M(3; -2) qua phép tịnh tiến theo vecto . Bài 2:  Tìm ảnh các điểm chỉ ra qua phép tịnh tiến theo vecto : Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho phép biến hình f: M(x; y) ® M’ = f(M) = (x + 1; y -2)   a . Chứng minh rằng f là phép dời hình.   b . Tìm ảnh của đường thẳng (D): x – 2y + 3 = 0   c. Tìm ảnh của đường tròn (C ): (x + 3)2 + (y -1)2 = 2.   d. Tìm ảnh của parabol (P): y2 = 4x Bài 4. Hai bến xe A và B nằm trên hai phía của một con sông . Hai bờ sông biểu thị bằng hai đường thẳng song song . Người ta xây một cây cầu CD bắc qua sông vuông góc với hai bờ sông ( C nằm ở bờ có bến xe A) . Hỏi phải xây cầu ở vị trí nào để đoạn đường gấp khúc ACDB  là ngắn nhất?

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép đối xứng tâm bài 1
Phép đối xứng tâm bài 1
Bài .PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Cho điểm I. Phép biến hình biến điêm M thành M’ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đối ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép Quay
Phép Quay
BÀI . PHÉP QUAY I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa:   Cho điểm O và góc lượng giác α, phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M thành M’ sao cho: OM’ = OM ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
BÀI .PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Phép dời hình: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ * Các phép đồng nhất, tịnh tiến, ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Sách và tư liệu
Đề thi chọn vào lớp chuyên 11A0 – THPT Lương Thế Vinh: 2014-2015
Đề thi chọn vào lớp chuyên 11A0 – THPT Lương Thế Vinh: 2014-2015
Kiến thức lớp 10 sử dụng để đánh giá hs muốn vào khối Lý lớp 11
Cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý
Cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý
Phân tích cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý, phân tích số lượng câu, nội dung, mức độ ...
CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT CỦA ĐẢNG
CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT CỦA ĐẢNG
CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT CỦA ĐẢNGĐảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của ...