Phép Quay

BÀI . PHÉP QUAY

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa:   Cho điểm O và góc lượng giác α, phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M thành M’ sao cho: OM’ = OM và góc lượng giác (OM; OM’) = α được gọi là phép quay tâm O góc α O: tâm           α: góc quay             ký hiệu: Q(O; α. Nếu a = (2k+1) , k  Z; phép đối xứng tâm Nếu a = 2k , k  Z; phép đồng nhất. 2. Tính chất: Phép quay là 1 phép dời hình nên nó có đầy đủ tính chất của phép dời hình. Ngoài ra; d’ = Q(O; α) (d), khi đó: 0 < α≤ /2 : góc giữa d và d’ bằng α /2 <a <: góc giữa d và d’ bằng ( – a) II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VĐ 1: Tìm ảnh qua 1 phép quay.  Bài 1. Cho hình vuông ABCD tâm O. M; N là trung điểm AB, OA. Tìm ảnh của DAMN qua phép quay tâm O, 900.  Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, A(3; 4). Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của A qua phép tâm O góc 900.  Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(x; y) tìm ảnh M’ qua phép quay tâm O góc a III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy cho phép quay . Tìm ảnh của :

a. Điểm M(2;2) 

b. Đường tròn (C): (x – 1)2 + y2 = 4

Đáp án

Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (D): 2x – y + 1 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng qua:

a . Phép đối xứng tâm I (1; -2)

b. Phép quay 

Đáp án

a . (D’): 2x – y – 9 = 0

b. (D’): x + 2y + 1 = 0.

Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(4; 1). 

 Đáp án: N(1; -4) hay N(-1; 4)

Bài 7. Cho đường thẳng d và điểm O cố định không thuộc d, M là điểm di động trên d. Hãy tìm tập hợp các điểm N sao cho DOMN đều

Bài 8. Chứng minh rằng các đoạn thẳng nối tâm các hình vuông dựng trên các cạnh của một hình bình hành về phía ngoài, hợp thành một hình vuông.

Đáp án

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
BÀI .PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Phép dời hình: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ * Các phép đồng nhất, tịnh tiến, ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến bài 2
Phép tịnh tiến bài 2
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 2) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép đối xứng tâm bài 1
Phép đối xứng tâm bài 1
Bài .PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Cho điểm I. Phép biến hình biến điêm M thành M’ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đối ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Sách và tư liệu
UNIT 15 – TEST YOURSELF – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
UNIT 15 – TEST YOURSELF – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
 UNIT 15                                    TEST YOURSELFI.              Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.1.     a. eradicate ...
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN CUỐI NĂM 2015 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN  
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  LẦN CUỐI NĂM 2015 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN  
 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  LẦN CUỐI NĂM 2015 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN  Câu I ...
Đáp án Môn Sinh học THPT 2015 – Bộ Giáo dục & Đào tạo
Đáp án Môn Sinh học THPT 2015 – Bộ Giáo dục & Đào tạo
Cần giải đáp các em hãy tham gia nhóm: Học Sinh học cùng Nhân Thành - nhanthanhcs1@gmail.com 
Đề thi thử môn Toán_Chuyên Sp Hanoi, lần 1-2016
Đề thi thử môn Toán_Chuyên Sp Hanoi, lần 1-2016
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook – nhanthanhcs1@gmail.com
Vật lý 12_Lượng tử_Nd4_Electron trong điện từ trường đều
Vật lý 12_Lượng tử_Nd4_Electron trong điện từ trường đều
Kiến thức cần nhớ- Nắm được chuyển động của electron trong từ trường đều:  với α là góc hợp bởi- ...