Phép dời hình và hai hình bằng nhau

BÀI .PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Phép dời hình: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ * Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay là các phép dời hình. * Thực hiện liên tiếp hai phép dời hình cũng là một phép dời hình 2.Hai hình bằng nhau: Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD.Gọi E, F, H, I là trung điểm của AB, CD, BC, EF. Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AEI thành tam giác FCH Bài 2. (B2-SGK) Cho hình chữ nhật ABCD.Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO.Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau. Bài 3. Trong mpOxy, cho A(-3;2), b(-4;5). C(-1;3) a. CMR A’(2;3), B’(5;4), C’(3;1) là ảnh của A, B, C qua phép quay tâm O, góc -900. b. Gọi A1B1C1 là ảnh của tam giác ABC qua phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc -900 và phép đối xứng qua trục Ox. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác A1B1C1. Bài 5. Trong mpOxy cho tam giác ABC: A(-3;0), B(0;3), C(2;4). Phép biến hình biến A thành A’(-1;3), B thành B’(2;6); C thành C’(4;7). Câu phát biểu nào dưới đây là đúng?  a. f là phép quay tâm O, góc 900  b. f là phép đối xứng tâm I (-1;3/2)  d. f là phép đối xứng trục III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai parabol: (P1): y = 2x2.

(P2):  y = 2x2 – 4x – 1. Khẳng định nào sau đây là sai?

 A .y = 2x2 – 4x – 1  y = 2(x -1)2 – 3

 B .Tịnh tiến sang trái 1 đơn vị rồi xuống dưới 3 đơn vị ta được (P2).

 C .(P1) và (P2) bằng nhau

Đáp án: B

Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho 4 điểm A(2; 0), B(4; 4), C(0; 2) và D(-4; 4)

 A .Các DOAC, DOBD là các tam giác vuông cân.

 C .DOAB và DOCD là hai hình bằng nhau

 D .Tồn tại một phép tịnh tiến biến A thành B và C thành D.

Đáp án D

Bài 3. Tìm ảnh của đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0 có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo  và phép Đoy.

Đs: (x + 4)2 + (y + 3)2 = 9

Bài 4. Chứng minh rằng phép tịnh tiến theo vecto  là kết quả của việc thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai trục song song với nhau.

Hướng dẫn giải.

Bài 5. Tìm ảnh của đường tròn (C ): x2 + y2 – 6x – 2y + 6 = 0 có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến quay  và phép ĐOx.

Hướng dẫn giải

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Phép Quay
Phép Quay
BÀI . PHÉP QUAY I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa:   Cho điểm O và góc lượng giác α, phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M thành M’ sao cho: OM’ = OM ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến – Bài 1
Phép tịnh tiến – Bài 1
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + Phép ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến bài 2
Phép tịnh tiến bài 2
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 2) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Phép vị tự
Phép vị tự
BÀI. PHÉP VỊ TỰ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất: Ba đường thẳng hàng ® 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự. Đường thẳng  ® đường thẳng song song hoặc trùng ...
Chuyên mụcPhép biến hình, dời hình
Sách và tư liệu
Đề thi thử THPT 2015_Đại học SPHN_Lần thứ 7_Đề
Đề thi thử THPT 2015_Đại học SPHN_Lần thứ 7_Đề
Để được giải đáp những vấn đề mình thắc mắc các bạn vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành ...
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CÁC THUỘC ĐỊA
No img
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CÁC THUỘC ĐỊAĐại hội lần thứ II của Quốc tế ...
UNIT 2 – PERSONAL EXPERIENCES – TIẾNG ANH LỚP 11 – CÔ NHUNG
UNIT 2 – PERSONAL EXPERIENCES – TIẾNG ANH LỚP 11 – CÔ NHUNG
 UNIT 2                          PERSONAL EXPERIENCESII.            Complete each of the sentences with the appropriate word from the box. Make changes if ...
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết phần dao động cơ_có đa
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết phần dao động cơ_có đa
Kết bạn với Nhanthanh: nhanthanh@gmail.com để được giải đáp.
Đề thi thpt môn toán, 2015
Đề thi thpt môn toán, 2015
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook - nhanthanhcs1@gmail.com