LỜI KÊU GỌI – HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

LỜI KÊU GỌI

Hởi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, anh chị  bị áp bức, bóc lột!

Anh chị em! Các đồng chí!

Nhận chỉ thị của Quốc tê Cộng sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm phải gửi tới anh chị em và các đồng chí lời kêu gọi này.

Mâu thuẫn gay gắt về kinh tê giữa các nước đế quốc chủ nghĩa đã gây ra Chiến tranh thế giới 1914-1918. Sau cuộc chém giết đẫm máu đó, thế giới chia ra làm hai mặt trận: mặt trận cách mạng gồm các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản bị bóc lột trên toàn thế giới mà đội tiên phong là nước Nga Xôviết, và mặt trận của chủ nghĩa đế quốc mà tông hành dinh là Hội quốc liên.

Cuộc chiến tranh đế quốc ấy đã làm cho thế giới bị thiệt hại nặng nề về người và của, đặc biệt là đế quốc Pháp bị thiệt hại nhiều hơn các đế quốc khác. Hiện nay, để tổ chức lại nền kinh tế ở Pháp, đế quốc Pháp ra sức khai thác tài nguyên “của chúng” ở Đông Dương. Chúng xây dựng thêm nhà máy để bóc lột công nhân và buộc họ phải chịu đói rét. Chúng chiếm mộng đất của nông dân để lập đồn điền, làm cho nông dân mất hết ruộng đất và lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chúng tìm mọi cách để bóp nặn nhân dân ta; chúng thu thuế ngày càng nặng, bắt mua “quốc trái” ngày càng nhiều, làm cho đồng bào ta ngày thêm nghèo khổ.

1) Trong Thư gửi Đại diện Đảng Cộng sản Pháp ở Quốc tế Cộng sản, ngày 27-2-1930, dùng chữ Compatriotes (đồng bào).

Càng ngày chúng càng tăng cường quân đội: một là để giết hại cách mạng An Nam, hai là để chuẩn bị một cuộc chiến tranh đế quốc nữa ồ Thái Bình Dương nhằm chiếm thêm thuộc địa, ba là để phá cách mạng Trung Quôc, bôn là để chống lại nước Nga Xôviết, vì nước này đang giúp đõ các dân tộc bị áp bức và các giai cấp bị bóc lột trên thế giới đứng lên đánh đổ bọn thông trị. Cuộc chiến tranh đế quốc thứ hai đang được ráo riết chuẩn bị. Khi cuộc chiến tranh đó nổ ra, thì nhất định đế quốc Pháp sẽ đẩy anh chị em chúng ta vào một cuộc chém giết đầy tội ác. Nếu chúng ta đề cho chúng chuẩn bị chiến tranh, nếu chúng ta để cho chúng chống lại cách mạng Trung Quốc và nước Nga Xôviết, nếu chúng ta để cho chúng tiêu diệt cách mạng An Nam thì khác nào chúng ta để cho chúng dìm giống nòi An Nam ta xuống Thái Bình Dương.

Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng bào ta hiếu rằng có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết. Chính vì vậy mà phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh: công nhân bãi công, học sinh bãi khoá, nông dân đòi ruộng đất, nhà buôn nhở đóng cửa hàng, nhân dân cả nước đang vùng dậy chống bọn đế quốc.

Phong trào cách mạng An Nam làm cho đế quốc Pháp phải run sợ. Cho nên, một mặt chúng dùng bọn phong kiến An Nam, bọn đại tư sản phản cách mạng và bọn địa chủ để áp bức, bóc lột nhân dân An Nam. Mặt khác, chúng khám xét nhà cửa, bắt bố, giam cầm và giết hại những người cách mạng An Nam; chúng hy vọng dùng khủng bố trắng tiêu diệt cách mạng An Nam.

Nếu đế quốc Pháp tưởng có thể dùng khủng bố trắng hòng tiêu diệt cách mạng An Nam thì chúng đã lầm to! Một là, cách mạng An Nam không bị cô lập, trái lại nó được giai cấp vô sản thế giới nói chung và giai cấp cần lao Pháp nói riêng ủng hộ. Hai là, giũa lúc các cuộc khủng bố trắng lên đến đỉnh cao thì những người cộng sản An Nam trước kia chưa có tổ chức, đang thống nhất lại thành một đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, để lãnh đạo toàn thể anh chị em bị  áp bức chúng ta làm cách mạng.

Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh! Anh chị em bị áp bức, bóc lột!

Đảng Cộng sản Việt Nam1 đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột chúng ta. Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng để:

  • Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến An Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng.
  • Làm cho nước An Nam được độc lập.
  • Thành lập Chính phủ công nông binh.
  • Tịch thu tất cả các nhà băng và cơ sồ sản xuất của đế quốc trao cho Chính phủ công nông binh.
  • Quốc hữu hoá toàn bộ đồn điền và đất đai của bọn đế quốc và địa chủ phản cách mạng An Nam chia cho nông dân nghèo.
  • Thực hiện ngày làm 8 giờ.
  • Huỷ bỏ mọi thứ quốc trái và thuê thân, miễn các thứ thuê cho nông dân nghèo.
  • Đểm lại mọi quyền tự do cho nhân dân.
  • Thực hành giáo dục toàn dân.
  • Thực hiện nam nữ bình quyền.

Thay mặt Quốc tế Cộng sản
và Đảng Cộng sản Việt Nam
NGUYỄN ÁI QUỐC

Bút tích tiếng Anh, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

 

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Sách và tư liệu
UNIT 9 – TEST1 – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô CẨM NHUNG
UNIT 9 – TEST1 – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô CẨM NHUNG
 UNIT 9                                      TEST1I.              PRONUNCIATIONChoose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.1.     a. facsimile ...
Nghìn lẻ một đêm – Chương 27: Chuyến đi thứ 2
No img
Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại cảm thấy buồn chán cái cuộc sống quá ...
BỘ SƯU TẬP ĐỘNG VẬT
No img
BỘ SƯU TẬP ĐỘNG VẬTThật chúng tôi đã nghĩ đến nát cả bộ óc ngưòi da vàng của chúng tôi ...
ĐỘNG VẬT HỌC – HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP
No img
ĐỘNG VẬT HỌC"Càng học càng thấy mình dốt", đó là câu ngạn ngữ châu Á, câu ngạn ngữ đó trái ...
THƯ GỦÌ CHO MỘT ĐỒNG CHÍ Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢN
No img
THƯ GỦÌ CHO MỘT ĐỒNG CHÍ Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢNĐồng chí thân mến,Tôi quê quán ở Đông Dương và ...