LỜI GIỚI THIỆU TẬP 2

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 2

Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kê từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thòi gian không dài song có nhiều sự kiện quan trọng đốì vổi phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưỏng Hồ Chí Minh.

Với cương vị uỷ viên Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, phụ trách Văn phòng Phương Nam, Nguyễn Ái Quốc đảm nhận việc truyền bá chủ nghĩa cộng sản vào châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng, theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước, chuẩn bị mọi điều kiện cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản. Đồng thời, Người dành nhiều thì giờ trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến việc ra đời của Đảng. Đôi với lịch sử cách mạng nước ta, có thê coi những năm 1925- 1930 là thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức đế tiến tới sự kiện trọng đại này. Đối với phong trào cách mạng các nước phương Đông, chủ yếu ở châu A, Người cũng có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

Người đã tiến hành nhiệm vụ cao cả đó trong những điều kiện cực kỳ khó khăn và phức tạp, nhưng cũng có nhiều thuận lợi cơ bản: Phong trào chống Pháp ở Việt Nam vẫn rầm rộ, Quốc tế Cộng sản đã mở rộng ảnh hưởng và tổ chức của mình ra nhiều nước, kế cả các nước thuộc địa. Quốc tế thứ hai ngày càng dấn sâu vào con đường thoả hiệp với giai cấp tư sản, đi theo chúng đế chông lại giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. Varen, đảng viên Đảng Xã hội Pháp là một ví dụ. Hắn đã nhận chức Toàn quyền Đông Dương, tìm cách đàn áp phong trào yêu nuớc của nhân dân ba nước Đông Dương. Giai cấp tư sản dân tộc ở các nước phụ thuộc và thuộc địa ngày càng tỏ ra không đảm đương nối sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước mình, chống lại những thủ đoạn đàn áp đi đôi với

 

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Sách và tư liệu
ĐỘNG VẬT HỌC – HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP
No img
ĐỘNG VẬT HỌC"Càng học càng thấy mình dốt", đó là câu ngạn ngữ châu Á, câu ngạn ngữ đó trái ...
Sóng ánh sáng_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đáp án
Sóng ánh sáng_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đáp án
Tổng hợp các câu hỏi và đáp án chương Sóng ánh sáng trong đề thi Đại học – Cao đẳng ...
Đề thi thử môn Lý THPT Quỳnh Côi, Thái Bình – lần 1 năm 2017
Đề thi thử môn Lý THPT Quỳnh Côi, Thái Bình – lần 1 năm 2017
Đề thi thử môn Lý THPT Quỳnh Côi, Thái Bình - lần 1 năm 2017 - Cộng đồng học tập ...
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2015 -2016 – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...