Loading...

Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Trả lời:

Thị trường

Một là, khái niệm thị trường

Có rất khái niệm khác nhau về thị trường, chúng ta có thể hiểu thị trường theo 2 nghĩa như sau:

Thị trường theo nghĩa hẹp: là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ

Thị trường theo nghĩa rộng: là tổng hợp các quan hệ kinh tế được tạo thành trong quá trình trao đổi mua bán.

Thứ hai, các yếu tố cơ bản của thị trường:

Gồm các yếu tố: hàng hóa; tiền tệ; người bán; người mua; giá cả

Thứ ba, các loại thị trường: thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường các yếu tố sản xuất; thị trường tài chính( tiền tệ và chứng khoán..); thị trường lao động; thị trường bất động sản; thị trường khoa học công nghệ.

Cơ chế thị trường

Khái niệm Cơ chế TT: là sự tác động mà ở đó cá nhân người tiêu dùng và nhà sản xuất tác động qua lại lẫn nhau để giải quyết 3 vấn đề cơ bản đó là sản xuất cá gì? Sản xuất cho ai? Và sản xuất như thế nào

Người tiêu dùng sẽ quyết định: chất lượng hàng hóa; cơ cấu hàng hóa;chất lượng hàng hóa

Người sản xuất quyết định: Chi phí sản xuất; khả năng sản xuất

Ưu thế: kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể; kích thích LLSX phát triển; thúc đẩy tăng trường kinh tế, tuyển chọn bồi dưỡng các nhà sx , kinh doanh và quản lý…

Khuyết tật: sự điều tiết các quan hệ KT-XH mang tính tự phát; do lợi nhuận mà làm giảm đạo lý, tình người; phân hóa giàu nghèo; khía thác kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; tệ nạn xã hội gia tăng….

Kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra là để bán trên thị trường.Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng, sản xuất như thế nàovà cho ai đều thông việc mua bán,thông qua hệ thống thị trường và do thị trường quyết định.

Đặc trưng của nền kinh tế thị trường

Các chủ thể sản xuất được tự do theo đuổi lợi ích chính đáng của mình

Chỉ bán thứ mà thị trường cần không phải bán cái mình có

Trong KTTT có 2 chủ thể  đó là: Người tiêu dùng; và người sản xuất

Tiền tệ hóa các quan hệ kinh tế

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Theo Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội.

Khắc Niệm

Nhà nước – Pháp luật

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Trả lờiKhái niệm:Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng không thể ...
Kinh tế chính trịChương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Tích luỹ tư bản chủ nghĩa – Giáo trình kinh tế chính trị
Tích luỹ tư  bản chủ nghĩa - Giáo trình kinh tế chính trị1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản Để hiểu rõ thực chất tích luỹ tư bản ...
Kinh tế chính trịChương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
no img nhan thanh
Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị
Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế - chính trị Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của ...
Kinh tế chính trịChương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamCơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết sự vận hành ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTrả lời:Thị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, ...
Kinh tế chính trị
Sách và tư liệu
Vật lý_Tuyển tập 32 đề thi đại học các trường chuyên phần 2
Vật lý_Tuyển tập 32 đề thi đại học các trường chuyên phần 2
Học tập cùng Nhân Thành: facebook-nhanthanhcs1@gmail.com
Đề thi Hóa thpt, 2014
Đề thi Hóa thpt, 2014
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook – nhanthanhcs1@gmail.com
HÀNH HÌNH KIỂU LINSƠ MỘT PHƯƠNG DIỆN ÍT NGƯỜI BIÊT CUA NỂN VĂN MINH MỸ
No img
HÀNH HÌNH KIỂU LINSƠ MỘT PHƯƠNG DIỆN ÍT NGƯỜI BIÊT CUA NỂN VĂN MINH MỸAi cũng biết giống người da ...
ĐÔNG DƯƠNG VÀ TRIỀU TIÊN
No img
MỘT SỰ SO SÁNH THÚ VỊThê giối sẽ chỉ có nền hoà bình cuốĩ cùng khi tất cả các dân ...
THƯ NGỎ GỬI ÔNG LÊÔNG ÁCSIMBÔ Nghị sĩ hạt Đrômơ. Báo cáo viên về Ngân sách thuộc địa, uỷ viên Hội đổng thuộc địa tôi cao
No img
THƯ NGỎ GỬI ÔNG LÊÔNG ÁCSIMBÔNghị sĩ hạt Đrômơ. Báo cáo viên về Ngân sách thuộc địa, uỷ viên Hội ...