Loading...

Giải chi tiết đề Minh họa môn Hóa học năm 2018

NHÂN THÀNH GROUP

Giáo viên Vũ Văn Thủy

HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ MINH HỌA MÔN HÓA 2018

Câu 41. A                      Câu 42. B                       Câu 43. A                      Câu 44. C

Câu 45. B                       Câu 46. C                       Câu 47. A                      Câu 48. C

Câu 49. B                       Câu 50. A

Câu 51. A                      Câu 52. A

Câu 53. D

CO  +  MxOy →   CO2   + M

Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm CO2 và CO (dư), có tổng số mol là 0,2 mol (bảo toàn C)

Giải hệ:    x +  y = 0,2

                28x + 44y = 20.2.0,2

→ x = 0,05; y = 0,15

Tăng giảm khối lượng: m = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam.

Câu 54. C

nOH- = 0,75 mol

Al3+        +       3OH       →  Al(OH)3

0,2          →     0,6      →        0,2

Al(OH)3     +    OH         →    AlO2     +   2H2O

 0,15           ←  0,15

Al(OH)3 còn lại là: 0,2 – 0,15 = 0,05 mol →   m kết tủa: 0,05 . 78 = 3,9 gam

Câu 55. D

Câu 56. A

Câu 57. B

Metyl axetat và etyl axetat đều có 1 liên kết π trong phân tử, công thức tổng quát là CnH2nO2

→ nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 0,25 mol

m = 0,25.18 = 4,5 gam

Câu 58. A

CTTQ của amin là CnH2n+3N (n ≥ 1)

Bảo toàn nguyên tố N → Số mol của amin là: 0,05.2 = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tpps C → n = 0,2 : 0,1 = 2

Câu 59. B

3 phản ứng đầu

Câu 60. B

Saccarozơ chỉ thủy phân trong môi trường axit

Amin không bị thủy phân

Câu 61. C

Các ý đúng: a, c, d, e

Câu 62. A

04 đồng phân gồm:

CH3 – CH (COOCH­3)2 (axit có 4 C, mạch nhánh)

H3COOC – CH2 – CH2 – COOCH3 (Axit có 4 C, mạch thẳng)

H5C2OOC – COOC2H5 (este của axit oxalic và ancol etylic)

CH3COOCH2 – CH2OOCCH3 (este của axit axetic và etilen glycol)

Câu 63. D

Xét trường hợp kiềm dư:

P2O5   +   6MOH  →  2M3PO4   +   3H2O

 x mol                                                 3x mol

Chất rắn khan thu được sau phản ứng gồm 2 muối và 2 bazơ dư.

Bảo toàn khối lượng: 142.x + 0,1.40 + 0,05.56 = 8,56 + 18.3x

→ x = 0,02 mol

→ m = 142.0,02 = 2,84 gam.

Câu 64. B

X là (NH4)2CO3

Y là đipeptit mà có 4C, nên mỗi aminoaxit sẽ có 2C (Gly)

Chất Q phải là: ClH3NCH2COOH

Câu 65. D

Fe3O4 phản ứng với H2SO4 loãng thu được dung dịch chứa: Fe2+, Fe3+, SO42‑ và H+.

Cu phản ứng với Fe3+

Fe(NO3)2 : Fe2+    +    NO3    +     H+

KMnO4:  Fe2+   +   MnO4    +     H+

BaCl2: Ba2+   +   SO42-

Cl2:  Fe2+   +   Cl2

KNO3: Fe2+    +    NO3    +     H+

Câu 66. B

C6H10O5 → 2CO2

CO2  +   OH  → CO32-   +    HCO3

HCO3    +    OH   →  CO32-   +   H2O

0,01 mol ←  0,01 mol

Bảo toàn điện tích (trong phản ứng của CO2 với OH)

nOH- = 2.n(CO32-)  +  n(HCO3) → Số mol của CO32- là (0,05.2 – 0,01):2 = 0,045 mol

Bảo toàn C: số mol của CO2 là 0,045 + 0,01 = 0,055 mol

m = (0,055:2).162:0,81 = 5,5 gam

Câu 67. A

Câu 68. A

Y làm quỳ tím chuyển xanh → Lysin: Loại D

T với Br2 kết tủa trắng → Phenol, anilin: Loại B

Z tạo dung dịch màu xanh với Cu(OH)2 → Glucozơ: Chọn A

Câu 69. A

a. NaCl và AlCl3

d. FeSO4 và Fe2(SO4)3

e. K­2SO4 và Na2SO4

g. Mg(NO3)2 và NH4NO3

Câu 70. C

Bảo toàn khối lượng: mH = 3,2 – mC = 3,2 – 0,2.12 = 0,8 gam

Bảo toàn H: Số mol H2O = 0,8 : 2 = 0,4 mol

Bảo toàn O: Số mol O2 = (0,2.2 + 0,4.1):2 = 0,4 mol

Thể tích O2: = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 71. D

Số mol OH = 0,15.1 = 0,15 mol (tương ứng với phản ứng: H+  +  OH → H2O chưa tạo ra kết tủa).

AlO2   +    H+    +   H2O      →    Al(OH)3

y mol  →  y                                    y

Al(OH)3    +   3H+     →    Al3+      +    3H2O

(y – 0,2) →   (3y – 0,6)

Ta có: y + 3y – 0,6 + 0,15 = 0,75

y = 0,3 mol

Câu 72. A

Etilen, buta-1,3-dien, stiren, phenol, metyl acrylat

Câu 73. A

Câu 74. C

 

Câu 75. D

Câu 76. B

 

 

 

Câu 77. A

Câu 78. D

 

Câu 79. A

 

 

Câu 80. A

 

Loading...

Để lại một bình luận

1 Bình luận on "Giải chi tiết đề Minh họa môn Hóa học năm 2018"

avatar
Sắp xếp:   mới nhất | cũ nhất | bình chọn nhiều nhất
hshdhd
Khách

easy

wpDiscuz
Bài liên quan
Hướng dẫn giải – Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 – môn Hóa học
Hướng dẫn giải – Đề minh họa thi THPT quốc gia năm 2020 – môn Hóa học
Đề minh họa giúp khoảng 900.000 học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia nhằm lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trường THPT cũng căn cứ vào bộ đề này để ...
Chuyên mụcHóa học lớp 12
Hóa 12_Đề chính thức 2016
Hóa 12_Đề chính thức 2016
Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống
Chuyên mụcHóa học lớp 12
Sách và tư liệu
Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? dễ lắm
No img
Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? dễ lắmMới Rồi, sau một tiệc rượu, chủ nhà mời ...
Đoàn kết giai cấp
No img
ĐOÀN KẾT GIAI CẤPĐầu năm 1921, một cuộc bãi công lớn của công nhân hàng hải đăng hạ.[1]' nổ ra ...
Dao động cơ học_ Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đáp án
Dao động cơ học_ Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đáp án
Tổng hợp các câu hỏi và đáp án chương Dao động cơ học trong đề thi Đại học – Cao đẳng ...