BÁO CHÍ

BÁO CHÍ

Nói xong vấn đề giáo dục, thì tự nhiên chúng tôi nghĩ ngay tối câu hỏi: Thế còn báo chí? Những điều tôi sẽ kê về báo chí An Nam nó kỳ dị quá đến nỗi khó mà tin được. Giữa thế kỷ XX này, ồ một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tò báo! Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi. Lý do như thế này. Chính quyền Pháp quyết định rằng không một tò báo bằng tiếng An Nam nào được xuất bản nếu không được viên toàn quyền cho phép, rằng họ chỉ cho phép với điều kiện là bản thảo đưa đăng phải trình viên toàn quyền duyệt trước đã, và giấy phép ấy họ thu hồi lúc nào cũng được. Tinh thần bản sắc lệnh về báo chí là như thế đấy. (Chúng tôi bị cai trị bằng chế độ sắc lệnh do viên toàn quyền ban bố chứ không phải bằng những đạo luật đã được thảo luận và biểu quyết ở nghị viện). Trên thực tế còn tệ hơn nữa. Mãi đến bây giờ, chưa có người An Nam nào được phép xuất bản một tò báo cả.

Tôi gọi báo là một tò báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở châu Âu và các nước châu Á khác, chứ không phải một tò do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vố vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hoá và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy.

Ngay cho đến cả những tờ thông tin thuần tuý về kinh tế và thương mại, người ký giả bản xứ cũng chỉ xin được phép bằng những biện pháp quanh co. Anh ta phải thuê tiền một người Pháp có địa vị và được kính nể. Ông này ch gặp quan cai trị và xin phép cho ông ta, là người Pháp. Vì ông ta vẫn sẽ là sáng lập viên của tò báo, mặc dầu ông chẳng biết một tiếng An Nam nào gọi là có, ông chang phải bỏ tiền túi ra lấy một xu nhỏ, chẳng phải đụng tí gì đến công việc của tò báo cả trừ việc đi gặp viên quan cai trị. Chỉ việc cho mượn tên mình, người Pháp kia nhận được hằng tháng một sô tiền rất hậu mà người ký giả bản xứ phải trả cho ông lâu dài, báo còn ra là còn phải trả.

Trưốe khi đưa đi nhà in, tất cả các bài báo phải dịch ra tiếng Pháp và đưa kiểm duyệt đã. Cấm ngặt những tò thông tin ấy không được đả động gì đến những vấn đề chính trị hay tôn giáo, mà chỉ được đăng những tin tức thông thưòng, những vấn đề xét ra có lợi cho Nhà nước. Khi đất nưóe bị một thiên tai nào, lụt lội, bão táp, đói kém, V.V., phòng kiểm duyệt cấm báo không được cho dân chúng biết

những tin “không vui” ấy, cấm báo không được mồ lạc quyên giúp những người bị nạn. Báo không có quyền nói gì, dù chỉ bóng gió, đến việc bầu cử hội đồng thuộc địa hay hội đồng hàng tỉnh. Có một tò, dịch ra tiếng An Nam đạo luật cấm những hành vi hối lộ trong việc tuyển cử, đã bị kiểm duyệt trắng mất nửa tò báo mà còn bị khiển trách thêm nữa. Nhiều khi người ta cấm cả dịch đăng những bài đã đăng ở các báo tiếng Pháp xuất bản ồ Đông Dương.

Các bạn chố tưởng rằng mấy tò báo thông tin khôn khổ ấy được tự do phân tích tất cả những cái thuộc về kinh tế. Chang hạn, họ không được nói đến đòi sông đắt đỏ, đến việc mất mùa, đến việc buôn gian bán lậu của bọn con buôn người Âu, đến việc xoay xồ tiền nong bất lương của bọn quan cai trị, đến những vụ đầu cơ đê tiện của bọn chủ đồn điền và chủ nhà máy người da trắng. Vừa rồi, người ta cấm báo chí không được đả động đến việc Chính phủ nhượng quyền kinh doanh hải cảng Sài Gòn, nếu không phải đê tán dương công đức của công ty độc quyền và lòng vô tư của Chính phủ. Có một tò cũng đã “tán dương”, nhưng kém nhiệt tình, nên phòng kiếm duyệt trước hết đã theo dõi bí mật, rồi đóng cửa hắn tò báo ấy.

Những người vào làng Tây, được hưởng quyền công dân Pháp, có thể xuất bản báo, nhưng chỉ bằng tiếng Pháp mà thôi – ồ Nam Kỳ có 5, 6 tờ báo vào loại ấy. ồ các vùng khác, không có tò báo nào, vì không có hay có ít người vào làng Tây. Trong số các cơ quan ngôn luận ấy – thưòng là bán nguyệt san – có hai hay ba tờ có khuynh hưống quốc gia hợp pháp. Ghép hai tính từ trái ngược nhau ấy với nhau, có thể kỳ dị đấy và cần giải thích đôi chút. Những tờ báo này là của bọn tư sản bản xứ mối lên, có địa vị là nhờ ồ nền đô hộ Pháp. Nền đô hộ ấy đã sinh ra bọn này, nhưng lại không đê cho họ phát triển. Vì vậy, tầng lốp tư sản nhỏ bé đó bị ngạt thồ trong phạm vi chật hẹp và phụ thuộc mà quan thầy ngoại quốc – cha đỡ đầu của họ- đã dành cho họ. Và vì thế, họ hòn mát nhưng cũng nhè nhẹ thôi- Bỏi thân phận nửa dơi nửa chuột của họ, chang thuộc hoàn toàn trong xã hội An Nam vì họ là những người vào làng Tây, mà cũng chẳng thuộc trong tầng lốp “quý tộc” Tây vì họ xuất thân ra là người An Nam – nên họ cảm thấy lúng túng trong mọi việc. Đồng thời trong mọi hành động và tư tưồng của họ, đều thấy cái mâu thuẫn xã hội và tâm lý ấy. Báo của họ chỉ trích những vụ hà lạm, nhưng lại phỉnh nịnh những kẻ hà lạm; họ than phiền về những đạo luật đè nén áp bức, nhưng vẫn cậy thế vào nước mẹ; họ mủi lòng cho sô phận khốn khổ của người An Nam, nhưng vẫn ca tụng công đức mơ hồ của một nền khai hoá tốt đẹp hơn. Họ muôn chữa bệnh, nhưng lại không dám tìm và tấn công vào nguồn gốc của bệnh.

Ảnh hưởng của họ bị cản trở mọi đường:

  1. Vì chính sách ngu dân như các bạn đã biết, nên độc giả chỉ có một dúm người rất hạn chế. Mỗi số phát hành không bao giờ quá một hay hai nghìn bản, ấy thế mà bán không hết.
  2. Vì thái độ lừng chừng, vì không có chương trình cụ thế, không có kê hoạch rõ ràng, không có khuynh hưống mạnh dạn, nên mấy tò báo ấy không thu hút được cảm tình của dân chúng. Họ ngả nghiêng, hay đúng hơn, lơ lửng giữa dân chúng mà họ không gần gũi được và những kẻ thống trị không ưa họ.
  1. Nhà nước thuộc địa cô tâm phá phách họ. Họ bị phá bằng nhiều cách. Sau đây là những cách thông thưòng nhất:
  2. Nhà nước báo cho công chức và nhân viên người bản xứ biết rằng cấp trên đã coi những tò báo ấy như làm cách mạng, rằng những người nào đọc những báo đó sẽ bị ghi danh sách riêng, và dĩ nhiên là bản danh sách ấy sẽ đính theo báo cáo thăng hay giáng chức.Có nhiều công chức đã bị bắt buộc phải đổi đi chỗ khác hay bị bắt về hưu chỉ vì đã vi phạm những điều răn đe ấy.
  1. Đốì với những độc giả không phải là công chức (tôi nói không phải là công chức chứ không nói tự do, vì ở đất nước chúng tôi không ai được tự do cả, trừ bọn xỏ lá ba que ra) thì viên quan cai trị cho gọi họ đến bàn giấy, ân cần khuyên bảo họ điều hơn lẽ thiệt. Nếu họ không biết nghe những lời khuyên tử tế ấy, thì họ bị cảnh sát theo dõi. Và cứ mười lần thì có đến chín, báo chí và thư từ của họ bị thất lạc như bị phép thần. Chính phủ hãy tạm vui lòng như thê trong lúc chờ đợi cơ hội đế tóm cổ họ vì lẽ này hay lẽ khác.
  1. Chính phủ cho bọn chủ nhà in lựa chọn nên làm việc cho một tờ báo “tin vịt không biết điều” được ít tiền, hay nên nhận in cho Nhà nước được lợi lộc và bảo đảm hơn nhiều. Vì thế, một tò báo ở Sài Gòn đã buộc phải đổi chủ in nhiều lần trong một tháng.
  1. Chính phủ vi phạm quyền tự do thư tín, ngay cả thư riêng của các ký giả. Những người này bị “ghi” vào sổ đen, bị theo dõi, dò la, do thám và vu cáo. Chính phủ dùng cả áp lực đối với gia đình, bà con thân thuộc và bè bạn họ nữa. Chỉ nhò địa vị có làng Tây và nhò mánh khoé khôn khéo kết thúc mọi bình luận bằng cách nịnh hót tâng bốc hết mức nước mẹ bảo hộ, nhân từ, thiêng liêng, v.v. mà họ thoát khỏi đi tù.

Báo chí bản xứ bằng tiếng Pháp bị phá phách như vậy đấy. Những hành vi bất hợp pháp của lối trị an đê hèn ấy còn được tăng cường và bổ sung thêm bằng những điều lệ pháp lý như thế này: “Mọi việc trưng bày hay gửi đi nơi khác những bài hát, bức hoạ hay tranh ảnh trái đạo tôn kính đốỉ với các vị đại diện của Nhà nước, sẽ bị trừng phạt bao nhiêu tháng tù và phạt tiền bao nhiêu phrăng đó, V.V.”.

Chưa hết đâu. Nền văn minh của thực dân đã dùng ngọn đuốc cổ truyền thủ tiêu đến chút tự do cuốỉ cùng của người bản xứ. Đã làm cho người bản xứ phải đần độn và câm, chúng vẫn chưa vừa lòng; chúng còn muốn họ phải điếc nữa kia. Chúng bịt tai họ không cho họ nghe tiếng vang của những biến cố bên ngoài. Chỉ đơn giản bằng một nét bút, chúng đình chỉ hẳn đời sống tinh thần của cả một dân tộc. Cũng sắc lệnh vừa kể trên định rằng: “Sự lưu hành báo và tạp chí bất cứ bằng tiếng gì, có thể bị cấm do một nghị định của quan toàn quyền”. Các bạn có tin chắc rằng quan toàn quyền nhân từ chẳng sơ suất gì mà không dùng và lạm dụng quyền hành ấy. Báo chí bằng tiếng Pháp, xuất bản ồ Pari, gửi sang đều bị tịch thu ở Đông Dương, sở bưu chính, sở mật thám và các cơ quan hành chính cùng nhau làm nhiệm vụ đê hèn ấy. Và người ta doạ trừng phạt những người có tên nhận những tò báo ấy. Người ta cấm ngặt không cho đọc báo Nhật và Trung Quốc. Giữ một tò tạp chí, một quyển sách Trung Quốc nào đó có thể là một trọng tội đôi với người An Nam. Tôi biết nhiều nhà văn thân bi kết án khổ sai chung thân vì đã đọc tạp chí Trung Quốc hổn, Ẩm băng và những bài cùng loại ấy của các nhà duy tân Trung Quốc. Năm 1920, có nhiều người An Nam ồ Bắc Kỳ bị kết án từ hai đến năm năm tù, chỉ vì một người đã làm thơ ca tụng tự do và các người khác đã nghe ngâm bài thơ ấy.

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
GIÁO DỤC QUỐC DÂN “CÁI DÃ MAN” BÔNSƠVÍCH
GIÁO DỤC QUỐC DÂN"CÁI DÃ MAN" BÔNSƠVÍCHChính phủ Xôviết đã cho thực hiện chương trình sau đây:Giáo dục không mất tiền và bắt buộc; giáo dục phổ thông và bách khoa đối với các trẻ em nam nữ cho đến ...
Chuyên mụcHồ Chí Minh toàn tập - tập 1 tái bản lần 2
no img nhan thanh
ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ – HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP – TẬP 1
ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍĐi chợ nào đấy, anh Hai?Đi chợ Đông. Thế còn anh, anh Ba?Tôi cũng vậy. Thê có món hàng gì quý trong đôi thúng bảnh ấy thế?Vàng mã cúng ông vải ạ. Còn anh, anh có cái ...
Chuyên mụcHồ Chí Minh toàn tập - tập 1 tái bản lần 2
no img nhan thanh
DƯỚI CUỘC ‘ KHAI HOÁ CAO CẢ”
DƯỚI CUỘC ' KHAI HOÁ CAO CẢ"Ông Anbe Xarô đã tuyên bô" vối nhóm thuộc địa trong Hạ nghị viện rằng: "Trung thành vối sứ mệnh cao cả đã làm rạng danh nưốc Pháp trên thế giối và lịch sử, ...
Chuyên mụcHồ Chí Minh toàn tập - tập 1 tái bản lần 2
no img nhan thanh
THƯ GỦÌ CHO MỘT ĐỒNG CHÍ Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢN
THƯ GỦÌ CHO MỘT ĐỒNG CHÍ Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢNĐồng chí thân mến,Tôi quê quán ở Đông Dương và là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Chính với tư cách đó mà tôi mạo muội cảm ơn đồng chí ...
Chuyên mụcHồ Chí Minh toàn tập - tập 1 tái bản lần 2
no img nhan thanh
Các vị thống trị của chúng ta
CÁC VỊ THỐNG TRỊ CUA CHÚNG TAThế là xong: số phận của 20 triệu dân An Nam mong muốn sắp được trao vào tay ông Mácxian Méclanh.Anh sẽ hỏi tôi: Cái ông Méclanh ấy là ai ư? Chả gì thì ...
Chuyên mụcHồ Chí Minh toàn tập - tập 1 tái bản lần 2
Sách và tư liệu
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng cơ học_ND 2_Đề
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng cơ học_ND 2_Đề
Để được giải đáp những vấn đề mình thắc mắc các bạn vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành ...
VẬT LÝ 10 – ND5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
VẬT LÝ 10 – ND5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ ...
Đề thi thử môn toán – THPT Chuyên Hồng Quang – Hải Dương
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...
Vật lý 12_Công thức căn bản cần cho thi thpt 2016_P2
Vật lý 12_Công thức căn bản cần cho thi thpt 2016_P2
Học tập cùng Nhân Thành: facebook-nhanthanhcs1@gmail.com
Đáp án môn hóa thpt 2015
Đáp án môn hóa thpt 2015
Nếu cần hãy tìm sự trợ giúp từ: facebook - nhanthanhcs1@gmail.com