Loading...

Bài 4, 5, 6 trang 213 SGK Sinh 12

Bài 4. Giải thích sơ đồ hình 47.2:

Trả lời:

–  Từ đầu hai quần thể còn có thể trao đổi vốn gen cho nhau (sự cách li chưa hoàn toàn) thì vẫn chỉ là hai quần thể của một loài. Lâu dần sự trao đổi vốn gen giữa hai quần thế giảm dần (sự cách li giữa hai quần thể ngàv một được tăng cường) thì các quần thể cách li tích luỹ những khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen dẫn đến hình thành nên các chủng địa lí.

– Nếu sự trao đổi vốn sen giữa các chủng ngày một giảm dần thì sự khác biệt giữa các chúng có thể càng lớn và hai quần thể ban đầu có thể trở thành hai loài phụ (các cá thể vẫn có thể giao phối được với nhau và sinh ra đời con hữu thụ nhưng sự giao phối giữa các loài phụ như vậy rất ít xảy ra).

–  Khi sự trao đổi vốn gen giữa các loài phụ hoàn toàn không xảy ra, điều này có nghĩa là giữa chúng đã có sự cách li sinh sản hoàn toàn thì hai loài phụ sẽ trở thành hai loài khác nhau.

Bài 5. Nêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.

Trả lời:

–  Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông núi, biển,… ngăn cách các cá thế của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

+ Do có các trở ngại về mặt địa lí, một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với nhau.

+ Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần sẽ được chọn lọc tự nhiên(CLTN) và các nhân tố tiến hoá khác làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen.

+ Sự khác biệt về tần số alen dần dần được tích luỹ dần và đến một lúc nào đó có thể xuất hiện các trở ngại dẫn đến cách li sinh sản.

– Nhiều loài thực vật có họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên con lai có sức sống. Lai xa kèm theo đa bội hoá cũng góp phần hình thành nên loài mới trong cùng một khu vực địa lí vì sự sai khác về mặt NST đã nhanh chóng dẫn đến sự cách li sinh sản.

Bài 6. Tiến hoá văn hoá là gì? Loài người ngày nay còn chịu sự tác động của các nhân tố tiến hoá sinh học hay không? Giải thích.

Trả lời:

– Sau khi được hình thành, loài người hiện nay với những đặc điểm nổi bật với bộ não phát triển, cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng nói, bàn tay với các ngón tay linh hoạt giúp chế tạo và sử dụng công cụ,… con người đã có được khả năng tiến hoá văn hoá.

–  Trong vài thế kỉ qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, thông qua quá trình học tập và trong đời sống, con người đã được cải thiện chưa từng thấy, tuổi thọ được gia tăng đáng kể từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không cần có những biến đổi thích nghi nào về mặt thể chất (tiến hoá sinh học).

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12
Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: - Quần xã ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6, 7 trang 170 SGK Sinh 12
Bài 4. Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số? Lấy ví dụ ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
HỆ SINH THÁI
HỆ SINH THÁII. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
DIỄN THẾ SINH THÁI
DIỄN THẾ SINH THÁII. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI:- Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.- Diễn ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh 12
Bài 3. Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: Các cá thể ...
Chuyên mụcSinh thái học
Sách và tư liệu
VẬT LÝ 10 – ND4. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
VẬT LÝ 10 – ND4. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU, VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VÀ NÂNG ...
Đề thi môn Lý, dhsp Hanoi, lần 1-2016
Đề thi môn Lý, dhsp Hanoi, lần 1-2016
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook – nhanthanhcs1@gmail.com
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết chương sóng điện từ_có đa
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết chương sóng điện từ_có đa
Kết bạn với facebook cùng Nhân Thành để được giải đáp: nhanthanhcs1@gmail.com
Vật lý 10 – ND4. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM
Vật lý 10 – ND4. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM
KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 – CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM. VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH ...
5_Công thức cơ bản chương Sóng ánh sáng
5_Công thức cơ bản chương Sóng ánh sáng
PHỤC VỤ ÔN LUYỆN TỐT NGHIỆP VÀ ÔN THI ĐẠI HỌC - NHANTHANHGROUP