Thành viên
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 190 SGK Sinh 12
Bài 1. Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Trả lời: - Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh ...
Sinh họcSinh thái học
no img nhan thanh
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) A. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA * Chuyên đề này nhằm giúp các em củng cố các vấn đề cơ bản xoay quanh tác phẩm “Những đứa con trong gia đình”: - Hình ảnh gia đình như ...
Văn, Tiếng ViệtVăn Xuôi lớp 12
no img nhan thanh
Hãy phân tích khổ thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? … Khi lòng ta đã hóa những con tàu.
Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? ......  Khi lòng ta đã hóa những con tàu Không phải ngẫu nhiên Chế Lan Viên đã lấy hai câu thơ trên đề ...
Văn, Tiếng ViệtTiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
no img nhan thanh
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
 SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT I. Sinh quyển- Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.- Phạm vi của ...
Địa lýSách giáo khoa địa lí lớp 10
Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914)
Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914)
LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 23. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Các sách Tân thư, Tân báo do Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu ...
Lịch sửLịch sử lớp 11
no img nhan thanh
Tiền là gì?
Tiền là gì?Quan điểm của Trường phái trọng thươngTiền đồng nghĩa với sự giầu có. Một quốc gia ...
Tổng sản phẩm quốc dân
Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP ...
Thị trường tiền tệ
Nhưng vấn đề tổ chức kinh tế