no img nhan thanh
Hai qui tắc đếm cơ bản
HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Quy tắc cộng   + Quy tắc nhân   - Một vài ví dụ và bài ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Hoán vị
HOÁN VỊ   Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Khái niệm hoán vị   + Số các hoán vị   - Một vài ví dụ và bài tập ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Chỉnh hợp
CHỈNH HỢP Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Khái niệm chỉnh hợp   + Số các chỉnh hợp   - Một vài ví dụ và bài tập đề ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Tổ hợp
TỔ HỢP Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Khái niệm tổ hợp   + Số các tổ hợp   - Một vài ví dụ và bài tập đề ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Nhị thức Niu tơn
NHỊ THỨC NIUTON Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Khai triển các đẳng thức   + Công thức tổng quát của nhị thức Niuton   - Một vài ví ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Biến cố và xác suất của biến cố
BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác suất của biến ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố
BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Các quy tắc tính xác suất
CÁC QUI TẮC TÍNH XÁC SUẤT Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Quy tắc cộng   + Quy tắc nhân   - Một vài ví dụ và bài tập ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn - Bài tập 2.4
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn - Bài tập 2.4Đề bài:  Có 4 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp vào 7 ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3Đềbài: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng ngang sao cho a) Hai ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng ngang ,hàng dọc - Bài tập 2.2
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng ngang ,hàng dọc - Bài tập 2.2 Đề Bài: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam,5 bạn nữ vào 10 ghế được kê thành hàng ngang sao choa) Nam và nữ ngồi xen ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
no img nhan thanh
Bài toán đếm hình Bài 8 – trang 77 sách Đại số và giải tích 11
 Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào 6 thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi ...
Chuyên mụcTổ hợp - Xác suất
Trang 1 của 5 trang12345