Đề kiểm tra học kì 1-Môn Vật lý_Trường chuyên Tiền Giang
Đề kiểm tra học kì 1-Môn Vật lý_Trường chuyên Tiền Giang
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG         TRƯỜNG THPT CHUYÊN   ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1              Năm học 2015 - 2016Môn: VẬT LÝ -  KHỐI 11Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Ngày kiểm tra: 24 ...
Chuyên mụcVật lý lớp 11